Sajenje medovitih rastlin

Tudi v Občini Ivančna Gorica smo začeli s projektom Čebelarske zveze Slovenije »Dan sajenja medovitih rastlin«, ki smo ga prvič obeležili 26. marca letos.

V petek 25. marca zjutraj se nam je pridružil pri sajenju medovitih rastlin na Podružnični šoli Ambrus in Osnovni šoli Zagradec tudi župan Dušan Strnad.

Posadili smo sivke, gorske javorje in lipe. Pri sajenju sva poleg šolarjev in učiteljic sodelovala tudi člana našega društva Hočevar Anton in Marjan Volaj.

Občni zbor ČD Krka in Zagradec

Čebelarsko društvo Krka Zagradec je imelo letni občni zbor v petek, 18. 3. 2022, v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori. Zbora, ki je bil najprej predviden v januarju in je bil zaradi epidemiološke situacije prestavljen v marec, se je udeležila več kot polovica članov. Veseli smo bili obiska župana Dušana Strnada, predstavnika Čebelarske zveze Slovenije g. Antona Koželja, predsednika ČD Stična g. Antona Kastelica in predsednika ČD Grosuplje g. Andreja Trontelj. Prisotni so si ogledali razstavo in prostore v Hiši kranjske čebele, ki jo vodi ga. Petra Peunik Okorn. Občni zbor se je končal s pogostitvijo, na kateri so si čebelarji izmenjali mnenja in izkušnje.

Kristjan Rešetič

Dohodnina

Za leto 2022, je prispevna stopnja povišana na 1% dohodnine zato moramo akcijo razširiti na čim širši krog članov in podpornikov čebelarstva

Javni razpis MKGP za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

ČD smo pripravili vso potrebno dokumentacijo in se prijavili na razpis za nadzorno napravo za spremljanje medenja – elektronsko tehtnico z vremensko postajo in napajanjem preko sončne celice 

Javni razpis Občine Ivančna Gorica za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja

Vključenost v sistem SMGO

V septembru smo od ČZS prejeli potrdilo o vključenosti v SMGO. 

 Hiša kranjske čebele

Na otvoritvi HKČ  se nas je udeležilo  8 članov: Flis, Zaletelj H., Hočevar T., Kralj, Volaj, Kovačič, Mandelj in Markovič – praporščak.       

Zavod Prijetno domače nam je posredoval poziv za sodelovanje pri pripravi daril in pri predstavitvah svoje dejavnosti oz proizvodov v Hiši kranjske čebele.

Pripravili smo darilni program v obliki miniaturnih kozarčkov 98ml medu. Cvetlični, lipov in kostanjev med, ter cvetni prah so prispevali naši člani Bajc, Zaletelj, Kutnar, Jamnik in Volaj.

Čebelarjem, ki so med poklonili je društvo na občnem zboru podelilo zahvale. 

Čebelam najprijaznejša občina.

S ČD Stična skupaj smo na občino posredovali vsebinske predloge za vlogo.

ČZS je občino Ivančna Gorica izbrala kot čebelam najprijaznejšo občino v letu 2021.

Podelitev je bila dne 17.12.2021v Hiši kranjske čebele.

Sodelovali smo Volaj, Zaletelj in Markovič.

Razpis Občine Ivančna Gorica za izbiro reprezentativnega spominka občine

Sodelovali smo na razpisu s tremi spominki. Komisija je izbrala 10 reprezentativnih spominkov, med njimi vse tri naše: Krški zaklad, Sladko domače in Panjska končnica

Čebelarski turizem

ČD je ČZS posredovala izjavo o sodelovanju v programu certificiranja ponudnikov čebelarskega turizma za leto 2021.

Čebelarski krožek v deveto leto delovanja              

Leto 2021 je bilo zaradi covida prelomno pri delovanju našega čebelarskega krožka. Zaradi preoblikovanja OŠ Stična in ustanovitve OŠ Zagradec se usposabljanje krožkarjev čebelarskega krožka izvaja na OŠ Zagradec in PŠ Krka. 

Učni čebelnjak

Učni čebelnjak služi svojemu namenu, krožkarjem, ki v njem spoznavajo skrivnosti čebel, obiskom učencev drugih šol, vrtcev in dnevnih izletnikov.

Lansko sezono smo zaradi izredno slabih vremenskih razmer morali poleg jesenskega hranjenja hraniti že pomladi. Zaradi tega je potrebno tudi obsežnejše zdravljenje. 

Posebno zahvalo zaslužijo tudi čebelarji Markovič, Kambič, Flis, Bajc, …, ki so pomagali pri vzgoji in širitvi čebel z donacijo rojev, matic in svetovanju.

Medoviti vrt 

Za vzdrževanje parcele učnega čebelnjaka in medovitega vrta smo izvedli več delovnih akcij, 

SODELOVANJE NA DOGODKIH

300 letnica rojstva PPG

Dne 11.9. smo se udeležili 300 letnice rojstva PPG na Lanšprežu.

Udeležili so se naslednji člani: Praporščak Peter Flis ter člani Rešetič, Košak, Zaletelj H.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Povabljeni smo bili na predstavitev TSZ na OŠ Zagradec. Z novo ravnateljico OŠ ga. Maver sem obiskal vse razrede in poudaril pomen čebel in čebelarstva na zdravo ohranjanje okolja in lokalno pridelane hrane

Udeležba na 100letnici ČD Dobrepolje

Na OŠ Zagradec smo praznovali svetovni dan čebel

Srečanje slovenskih čebelarjev

Srečanje je bilo v Lovrencu na Pohorju dne 19.6.21. Udeležila sta se Škufca in Franc Košak.

Predstavitev 3D kranjske čebele

Na sedežu ČZS v Lukovici je bila predstavitev 3D kranjske čebele – udeležil se je Volaj

Ambroževa maša

Kot vsako leto ČD Stična v decembru organizira Ambroževo mašo, Udeležila sva se Volaj in Flis-bral berilo

Pogreb Klun Jožeta

Našega najstarejšega člana, prejemnika odlikovanja 3. in 2. st. Antona Janše in značke veterana sva na zadnjo pot pospremila s praporom Markovič in Volaj

Delavna akcija marec 2022

Člani ČD Krka Zagradec smo se odločil urediti okolico učnega čebelnjaka na Krki, zato smo se zbrali na delovni akciji v nedeljo, 27. februarja 2022. Požagali smo odmrlo drevje, posekali grmovje in zastavili pot do čebelnjaka, ki bo dobila novo podobo. Prestavili smo robnike in vhod na ograji, ki bo po novem lažje dostopen. Za ureditev terena smo porabili 4 tovornjake zemlje,dva kamiona peska in nekaj betona. Učni čebelnjak bo tako dobil novo podobo okolice, kar ga bo naredilo še bolj zanimivega za naše uporabnike in obiskovalce.

 

Hiša kranjske čebele

Dne 27.7. smo bili na povabilo našega župana Dušana Strnada povabljeni na ogled nastajajoče Hiše kranjske čebele v Višnji gori. To je eden največjih projektov občine Ivančna Gorica, ki bo predstavil čebelarstvo v naših krajih. Od barona Rotschitza, ki je prvi predstavil kranjsko sivko kot našo avtohtono čebeljo vrsto, njene biološke posebnosti do čebelarskega muzeja. V objektu bodo tudi promocijska soba, restavracija in še izredno zanimivo oblikovan hostel v podstrešju objekta zasnovan kot čebelje satnice. Otvoritev je predvidena konec meseca septembra tega leta.

Čebelarji smo lahko ponosni, da bo tako izredna predstavitev čebelarstva v našem kraju.

3D kranjica

V petek 27.8. je bil na Čebelarski zvezi v Lukovici predstavljen model 3D kranjske sivke – kranjice.

Model je velikosti 1,7m kar predstavlja 100 kratnik naravne velikosti čebele. Model je v celoti izdelan v Sloveniji. Slavnostni govorniki so bili kmetijski minister Podgoršek, Noč, Bogataj in vodja projekta Borko iz ČZS. Udeleženi so bili tudi diplomati iz več držav in več županov, med njimi tudi naš Dušan Strnad. Model sta slavnostno odkrila predsednik Borut Pahor in  predsednik ČZS Boštjan Noč. Model si bo mogoče ogledati na sedežu ČZS. Za najavljene člane čebelarskih društev brezplačno.

PROŠNJA ZA ODSTOP 0.5% DOHODNINE ČEBELARSKEMU DRUŠTVU KRKA IN ZAGRADEC

Spoštovani ljubitelji čebelarske dejavnosti!

Na vas se obračamo s prošnjo po podpori delovanju društva, našim članom in čebelarski dejavnosti v naših krajih.

Naše društvo deluje preko 110 let in smo ponosni na svoje dolgoletno delovanje, ki sloni na prostovoljnem delu in nenehnem prizadevanju za ozaveščanje o pomenu čebel, skrbi in ohranjanju čebele, slovenske kranjske sivke ter s tem same narave.

Svoje izkušnje in znanje prenašamo na mlajše rodove s sprejemom novih mlajših članov in preko čebelarskega krožka na osnovnih šolah.
Za svoj napredek in še močnejši razvoj bi nam bila vsaka dodana sredstva zelo dobrodošla.

Čebelarsko društvo Krka in Zagradec je v lanskem letu pridobilo status neprofitnega društva, ki deluje v javnem interesu. S tem smo tudi pridobili pogoje in možnost, da uveljavljamo pridobitev do 0,5% dohodnine davčnega zavezanca.

Prilagamo vam »Prošnjo za odstop 0,5% dohodnine«. Za vse, ki ste pripravljeni del dohodnine, ki bi sicer pripadla državi, nameniti našemu društvu izpolnite in overite prošnjo. Člani našega društva jo lahko oddate osebno na našem zadnjem decembrskem sestanku, oddate na pošto ali pustite v našem poštnem nabiralniku v naših prostorih v Čukovini. Lahko tudi pokličete po tel, da jo osebno prevzamemo pri vas.

Veseli bomo, če boste k odstopu dohodnine našemu društvu povabili tudi prijatelje in sorodnike. Zahtevek se lahko odda tudi prek portala ali aplikacije eDavki.

Obrazec za odstop dohodnine.

Download (PDF, 352KB)

Otvoritev spominskega obeležja potomki glavarjeve lipe

Marjan Volaj in Peter Flis sta se 26. septembra s praporjem udeležila srečanja na Lanšprežu ob otvoritvi spominskega obeležja lipi potomki stare lipe Petra Pavla Glavarja, katerega 300 letnica bo naslednje leto.

Na Lanšprežu smo postavili spominsko obeležje k potomki Glavarjeve lipe. Udeležilo se ga je večje število zastopnikov čebelarskih društev s svojimi  praporji tako da smo skoraj presegli število dovoljenega druženja do 50. oseb. Članek o proslavi je ta teden izšel v časopisu Družina. V Dolenjskem listu pa izide  v najkrajšem času. Članek bo tudi v Slovenskem čebelarju v naslednji številki. Ljubljanski stolni prošt Jožef Lap in komendski občan Jožef Pavlič sta na Lanšprežu govorila o velikem Glavarjevem delu za preprostega slovenskega – Potomka Glavarjeve lipe lepo raste, kako je potekalo praznovanje pa pogledate na povezavi https://www.gorenjska-online.com/potomka-glavarjeve-lipe-lepo-uspeva/.

Praktični prikaz dela v čebelnjaku

V sredo, 24. junija, smo v učnem čebelnjaku na Krki gostili predavatelja Braneta Borštnika iz Velikih Lašč, ki nam je približal smernice in nova spoznanja na področju oskrbe čebeljih družin skozi leto. Z velikim zanimanjem smo poslušali predavateljeve nasvete. Na koncu se je razvila živahna debata z odgovori na vprašanja naših čebelarjev.

Kristijan Rešetič