Proslava ob 110 letnici društva

Čebelarsko društvo Krka in Zagradec je v Družbenem centru na Krki v petek, 2. junija 2017, praznovalo visok jubilej, 110 let delovanja. Zapisi pravijo, da je ustanovitev društva opisana v junijski izdaji Slovenskega čebelarja daljnega leta 1907, ko je bila v rubriki »Vesti iz podružnic« objavljena novica o ustanovnem čebelarskem shodu na Krki, kjer je pisalo: »Na Binkoštno nedeljo 10. maja 1907 popoldne je bil v gostoljubnih prostorih gosp. Magovca ustanovni čebelarski shod na Krki. Ob ustanovitvi se je v čebelarsko podružnico včlanilo 19 članov, ki so plačali po dve kroni avstrijske veljave članarine.«

Slavnostna obletnica društva se je začela z mimohodom praporščakov ob zvokih Krških rogistov, čebelarsko himno v izvedbi Mešanega pevskega zbora Zagradec in gledališko igro – prikaz ustanovitve čebelarskega društva v prostorih Magovčeve hiše, ki so jo zaigrali člani domače gledališke skupine Kulturnega društva Krka.

Predsednik čebelarjev Krka in Zagradec Marjan Volaj
, je v svojem nagovoru osvetlil zgodovino slovenskega čebelarstva in se sprehodil skozi 110 let delovanja njihovega društva. Društvo deluje na območju Muljave, Krke, Zagradca do Ambrusa. V društvu je včlanjenih 55 čebelarjev, najmlajši jih šteje 16, najstarejši 92, povprečna starost je 57 let. Lani so skupaj imeli več kot 1000 čebeljih družin. V vsem obdobju delovanja čebelarji na območju Suhe krajine skrbijo za ohranitev čebeljih družin, pridelovanje čebeljih proizvodov, opraševanje kultur, vzgojo mladih čebelarjev ter s tem tudi ohranjanje okolja. Izpostavil je tudi siceršnje pestro društveno življenje, skupaj s krškimi društvi in Občino je društvo pred leti odkupilo objekt t. i. Čukovino, kjer je danes skupni center krških društev. Na bližnji lokaciji imajo postavljen svoj učni čebelnjak, povezani pa so tudi tamkajšnjo podružnično šolo, kjer so ustanovili čebelarski krožek, ki ga obiskuje 28 mladih krožkarjev od 1. do 5. razreda, željnih spoznavanja narave in življenja čebel. Velika pridobitev ob učnem čebelnjaku je tudi medoviti vrt, kjer imajo posajenih več kot sto medovitih sadik, med katerimi je tudi županova lipa, ki jo je posadil župan Dušan Strnad v sklopu projekta »Sadimo medovite rastline«.

»Dobrodošli v Občini Ivančna Gorica, kjer domuje kranjska čebela«, je zbrane čebelarje in številne goste pozdravil ivanški župan Dušan Strnad. Povedal je, da je bilo nedavno v Višnji Gori postavljeno tudi spominsko obeležje kranjski čebeli, ki ima dom v okolici Višnje Gore, natančneje v bližnjem Gradu Podsmreka. 110 letnica ČD Krka in Zagradec je častitljiva obletnica društva, zato se je prizadevnim čebelarjem zahvalil za ves trud ter društvu podelil spominski kovanec v podobi občinske blagovne znamke Prijetno domače. Zbrane sta nagovorila še ravnatelj Osnovne šole Stična Marjan Potokar in podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Anton Tomec, ki je še posebej izpostavil pomen čebele na slovenskem. Spomnil se je na številne lokalne čebelarje, ki hvalijo slovensko kranjsko čebelo. Prav v Višnji Gori je bilo leta 1873 ustanovljeno prvo vseslovensko čebelarsko društvo, ki ga je vodil baron Rothschütz, tu pa je izšel tudi prvi čebelarski časopis »Kranjska čebela«. Ob zaključku je društvu izrekel čestitke za dolgoletno uspešno delo, čebelarjem pa dodal, da so čebele tiste, ki nam bodo narekovale kako naj delamo v bodoče.

Upravni odbor društva je že na občnem zboru podelil 28 čebelarjem odlikovanja Antona Janše III. in II. stopnje, Značke zvestobe za dolgoletno delo v društvu, listino čebelarskega veterana in priznanja Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja. Za pomoč pri razvoju društva pa so se na petkovi slovesnosti še posebej zahvalili Občini Ivančna Gorica, Komunalnim gradnjam Grosuplje, Osnovni šoli Stična ter učiteljici in somentorici čebelarskega krožka na PŠ Krka Mateji Jere Grmek.

Bogat kulturni program so z nastopi obogatili Mešani pevski zbor Krka, že omenjeni Mešani pevski zbor Zagradec, Krški rogisti, Kulturno društvo Krka ter učenci čebelarskega krožka PŠ Krka. Ob jubileju so v preddverju družbenega centra pripravili čebelarsko razstavo, izdali pa so tudi 1. jubilejni časnik društva.

Reportaža na televiziji Vaš kanal: http://vaskanal.com/novice/26843-imajo-vec-1000-cebeljih-druzin.html

Članek na strani občine Ivančna Gorica: http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/?id=5853

Članek v Slovenskih Novicah: http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/foto-vec-kot-sto-let-tocijo-med
Nekaj utrinkov prireditve si lahko ogledate v galeriji:

« of 5 »