Oratorij na Pristavi

3.7. 2018 se je na Pristavi nad Stično zbralo preko 100 šolarjev v okviru oratorija ljubljanskih župnij. Prireditev je organizirala Turistična vas Pristava.
Ob predstavitvi turistične vasi in kmečkih dejavnosti sem imel tudi predstavitev čebelarstva. Opisal sem pomen čebel za okolje, posebnosti kranjske čebele-sivke, njeno družino in razvojne stopnje čebel. Predstavil sem pomen opraševanja in čebelje proizvode ter njihovo koristnost. Posladkali smo se tudi z letošnjim pridelkom cvetličnega medu iz našega učnega čebelnjaka na Krki in medenjaki. Nismo pozabili tudi na njihove izkušnje tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Na koncu pa smo se spomnili tudi na letošnji slavnostni dogodek praznovanja 1. svetovnega dneva čebel in postavitve obeležja kranjski sivki v Višnji gori. Prireditev, katere smo se letos udeležili že drugič se je pričela ob 13 uri in zaključila ob 16h. Z veseljem sem ugotavljal, da je mlade predstavitev pritegnila in so imeli kup  komentarjev in vprašanj povezanih s čebelami.
Drugo leto se spet vidimo.
Marjan Volaj

Dan odprtih vrat in točenje medu v šolskem čebelnjaku

Po vsej Sloveniji so v maju potekale prireditve v sklopu Tedna kulture, v Občini Ivančna Gorica pa smo praznovali občinski praznik. V okviru teh prireditev je bilo tudi v OŠ Stična, PŠ Krka vrsta kulturnih prireditev.
Z učiteljico in mentorico  čebelarskega krožka sva se dogovorila, da bi zadnjo delavnico čebelarskega krožka v tem šolskem letu izvedli dne 30. maja v času 4. Festivala Pekarne Mišmaš. Na prireditev, ki so jo izvajali učenci so bili povabljeni tudi njihovi starši. To pa je idealna prilika, da si skupaj ogledajo dejavnosti, ki jih izvajajo njihovi krožkarji. Še posebej, če jim poleg predstavitve življenja čebel in njihovega vpliva na okolje prikažemo vrhunec čebelarjenja, to je točenje medu.
Zato smo v Čukovini in učnem čebelnjaku organizirali “Odprti dan čebelarjev in točenje medu”.
Pripravili smo tudi razstavo, kjer smo predstavili naše čebelarsko društvo, čebelarski krožek in izdelke, ki jih na čebelarskih delavnicah ustvarjajo naši krožkarji. Na ogled so bili panjski okvirčki, izdelki iz voska in panjske končnice, ter seveda ravnokar iztočen med. Na sami degustaciji medu je bila ves čas gneča mladih in starih. Še nastopajoči so izkoristili vsako pavzo in pritekli iz dvorane v Čukovino na medeni posladek.
Na koncu smo vsi zadovoljni ugotavljali, da je bilo veliko zanimanja za delo krožka, tudi nekaj učencev in staršev je izrazilo željo po vključitvi v krožek naslednje leto.
Dan odprtih vrat smo organizirali, Volaj, Markovič in Kambič

 

Obisk doma starejših občanov Grosuplje

ČD Krka in Zagradec z veseljem in ponosom širi zavedanje o pomenu čebelarstva in pomembnosti čebele za varovanje okolja in obstoj človeštva. Ko smo pred petimi leti ustanovili čebelarski krožek na OŠ Stična, PŠ Krka smo želeli, da našo dejavnost približamo tudi starejšim.
Delno smo to uresničevali preko dni odprtih vrat in sprejemi izletnikov v učnem čebelnjaku in naši stalni razstavi v Čukovini.
Pred časom pa smo prejeli povabilo iz Doma upokojencev v Grosuplju, da bi njihovi varovanci želeli kaj vedeti o čebelah in še posebej o prvem praznovanju svetovnega dneva čebel.
Prejšnji teden pa smo z veseljem sprejeli povabilo in izvedli predavanje o čebelji družini in pomenu čebel ne samo za pridobivanje čebeljih proizvodov in pomembnosti opraševanja, temveč tudi za njeno vlogo pri zavedanju pomembnosti ohranjanja zdravega okolja.
Predstavili smo utrinke iz odkritja obeležja kranjski čebeli sivki v Višnji gori in vzroke zakaj to obeležje prav tam. Z zanimanjem so prisluhnili o prvem svetovnem dnevu čebel, o katerem so iz medijev že marsikaj vedeli in o pomembni vlogi slovenskih čebelarjev, ki so dosegli, da cel svet praznuje dan čebele.
Planirano je bilo 45 minut za predstavitev, pa se je ta zavlekla kar na eno uro in pol.
Zaradi velikega zanimanja smo v preddverju doma pripravili tudi čebelarsko razstavo, ki bo na ogled varovancem doma in obiskovalcem do 17. junija.