Čebelarski krožek

Čebelarsko društvo ima še v starih »Pravilih delovanja ČD« že v prvi alineji namenov in nalog ČD zapisano: »da na svojem delovnem področju povezuje in organizira delo čebelarjev ter vzbuja med mladino zanimanje za čebelarjenje in zato organizira v okviru društva čebelarske krožke

Na OŠ Stična, PŠ Krka smo ustanovili čebelarski krožek, Krožek redno, vsak ponedeljek obiskuje 25 mladih krožkarjev od 1. do 5. razreda, željnih spoznavanja narave in življenja čebel. S tem mladi tudi kažejo veliko zanimanje za naravo in okolje ter skrb za ohranjanje tradicije čebelarjenja, ki so jo v naših vaseh opravljali že naši dedje.

krozek

Pouk poteka v dveh skupinah vsak ponedeljek po eno šolsko uro in po učnem načrtu Čebelarske zveze Slovenije, od katere smo prejeli tudi nekaj učnih pripomočkov. Krožek vodim s pomočjo svojih kolegov in somentorice učiteljice Mateje.

Praktični del pouka pa v čebelnjaku s pomočjo gospodarja čebelnjaka Markovič Tončka.

Čebelnjak je postavljen na travniku v neposredni bližini šole v velikosti 4x4m. V notranjosti je pregrajen s stekleno steno, da so obiskovalci varni pri ogledu čebelnjaka. V čebelnjaku je 16 AŽ panjev, načrtujemo pa še nekaj nakladnih panjev ter opazovalni panj. Posebnost čebelnjaka so poslikave panjev, ki so delo naših malih krožkarjev. Na slikarski delavnici smo pod mentorstvom slikarja Franceta Slane poslikavali panjske končnice, na drugi pa lepo poslikali vse panje v čebelnjaku. Panjske končnice smo poslali tudi na natečaj za najboljšo poslikavo panjske končnice, ki ga organizira ČZS, kjer  sta priznanji ČZS prejela dva naša najmlajša krožkarja Manca in Mark. Priznanji jima je na otvoritvi podelil sam slikar Slana.

krozek2

Pridobljeno znanje obnavljamo z izpolnjevanjem vprašalnika iz delovnega zvezka in kvizom, da pa ni  preveč dolgočasno znanje utrjujemo z igricami kot so vislice in male sive celice.

Na krožku pa ni pomembno samo nabiranje teoretičnega znanja, bolj kot tega se krožkarji veselijo delavnic kot so zbijanje lesenih okvirčkov za sate ter vtiskanje voščenih satnih podlog. Najbolj razburljivo pa je samo delo v čebelnjaku, ko krožkarji pridejo v stik s čebelami, seveda varni v zaščitnih oblekah ali samo z ogledom preko steklene stene v čebelnjaku. Izdelovali smo tudi voščene  obeske za božične smrekice in sveče iz čebeljega voska. Izdelke so krožkarji predstavili na šolskem bazarju z medom v malih ličnih pakiranjih pa si je možno ogledati in kupiti v pošti na Krki.

Vpisujemo kandidate,20161003_143657

kontakt pri predsedniku.

Marjan Volaj, 030 996 007.