Zadolžitve članov društva

ORGANI DRUŠTVA:

Predsednik: Marjan Volaj

Podpredsednik: Anton Šinkovec

Tajnik: Kristjan Rešetič

Blagajnik: Anton Šinkovec

Upravni odbor: Kovačič Stane, Kralj Ignac, Markovič Tonček, Šinkovec Anton, Volaj Marjan, Skok Primož, Kambič Andrej, Hočevar Anton, Brodnik Zvone, Mandelj Matej, Hočevar Luka, Ižanec Miha, Rešetič Kristjan, Žgajnar Urban

Nadzorni odbor:  Podržaj Tomaž, Flis Peter, Zaletelj Henrik

Disciplinska komisija: Kovačič Stane, Miklič Peter, Zaletelj Frenk

KOMISIJE DRUŠTVA:

Komisija za izobraževanje: Mandelj Matej, Kovačič Stane

Komisija za inventuro: Kambič Andrej, Bregar Andrej

Komisija za pašni red: Mandelj Matej, Zaletelj Henrik

Komisija za odlikovanje: Kralj Ignac, Markovič Tonček, Skok Primož

Praporščaki: Zaletelj Frenk, Kambič Andrej, Bregar Andrej, Flis Peter

Gospodarja učnega čebelnjaka: Markovič Tonček in Kambič Andrej, Žgajnar Urban – pomočnik

Gospodar medovitega vrta: – – –