Odprti dan čebelarjev in točenje medu – čebelarski krožek

Za zaključek 5. leta delovanja čebelarskega krožka bomo 30.5.2018 pripravili ogled točenja medu in predstavitev delovanja krožka in naših aktivnosti v letošnjem letu.
Obiskovalcem bomo ponudili tudi možnost nakupa medu. Na voljo bodo tudi miniaturke panjskih končnic.
Lp
Marjan Volaj

Počastitev svetovnega dne čebel na Muljavi

Turistično društvo Muljava je 12.5. 2018 pripravilo odmeven kulturni dogodek ob 1. svetovnem dnevu čebel. Dogodek so organizirala društva iz Muljave na iniciativo našega člana Staneta Kovačiča, ki je imel tudi pozdravni govor.
Prireditev se je pričela z blagoslovitvijo na novo posajene lipe pred čebelnjakom na Jurčičevini.
Po tem dejanju in krajšem kulturnem programu smo se preselili v kulturni dom, kjer so obširen program pripravili cicibani iz vrtca in šolarji iz Muljave ter pevci Muljavskega pevskega zbora.
Namen prireditve je poudaril predsednik TD Muljava. O poteku in naporih ČZS in slovenskih čebelarjev, da so uspeli pred celim svetom doseči potrditev svetovnega dneva čebel sta spregovorila Volaj Marjan in tajnik ČZS Mandelj Matej. Na koncu smo se posladkali s celo vrsto dobrot, ki so jih pripravile žene čebelarjev.
Pri pripravi prireditve so sodelovali člani ČD Kovačič, Šinkovec, Resetič, Bregar in Glavan, udeležili pa Mandelj, Koželj, Volaj, Pajk, in Kralj.
Marjan Volaj

Predstavitev knjige “Kranjska čebela in čebelarji družine Rothsnchutz”

Dne 10.maja je bila v sklopu praznovanja 1. svetovnega dne čebel predstavitev knjige profesorja Andreja Šaleharja “Kranjska čebela in čebelarji družine Rothschutz”. Predstavitev je potekala v knjižnici Ivančna Gorica, najavila direktorica knjižnice, oceno pa podal strokovni sodelavec knjižnice. Knjigo je podrobno predstavil avtor in navedel celo vrsto zanimivosti, ki jih je o družini izbrskal v starih arhivih. Knjigo je financirala Občina Ivančna Gorica.
Po predstavitvi smo se preselili v Višnjo goro, kjer je potekala tudi tiskovna konferenca o aktivnostih ob 1.svetovnem dnevu čebel, ki jo je predstavil župan Dušan Strnad, prisotni pa še predsednik ČZS Boštjan Noč in sponzor postavitve “čebelnjaka kranjski čebeli” direktor SID banke g. Svilan.
Marjan Volaj

Otvoritev čebelnjaka kranjske čebele – Višnja Gora

Dne 10.5.2018 smo se udeležili odprtja “čebelnjaka kranjske čebele” v Višnji gori.
Čebelnjak je postavljen v sklopu prireditev ob 1. svetovnem dnevu čebel in odkritjem obeležja kranjski sivki v Višnji gori, ki bo 18.5.
Projekt poteka pod vodstvom Občine Ivančna Gorica in ČZS.
Čebelnjak je sofinancirala SID banka.
Upravljanje čebelnjaka sta prevzela čebelarja Bobnar in Miklič iz ČD Stična.
Naše čebelarsko društvo je sodelovalo pri projektu tudi s tem, da smo svetovali pri definiranju vsebine aktivnosti v čebelnjaku, izvedbi čebelnjaka in izboru izvajalca, saj je čebelnjak z manjšimi dopolnitvami identičen našemu učnemu čebelnjaku na Krki. Na sami prireditvi smo postavili stojnico, kjer smo predstavili naš čebelarski krožek na PŠ Krka. Poleg krožkarjev Ajde, Anje, Urbana in Petra sva stojnico pripravila Volaj in Markovič. Na prireditvi je sodeloval kot praporščak Zaletelj Franc ter člani Mandelj, Kambič, Kralj, Bregar, Zaletelj. Stojnico sta poleg drugih obiskovalcev obiskala tudi župana Ivančne Gorice in Trebnjega.

Umrl je naš član Aleš Kutnar

ALEŠ KUTNAR                                                                                                                           1976-2018

Na začetku pomladi, ko se  narava komaj prebuja in so iz zimskega spanja naše čebelice komaj vzletele se je po hudi bolezni, komaj 41 letni Aleš Kutnar tiho za vedno poslovil.                             »Kadar skrb me tare, žalost me prešine, pri čebelah razvedrim se, skrb pozabim, žalost mine« je zapisal v članku objavljenem lani v našem 1. Jubilejnem časniku. Ta rek slišan od deda, mu je vlila ljubezen do čebel, da je bila krška dolina kmalu premajhna in jih je vozil na pašo po celi Sloveniji.       Po izobrazbi mizar je ustvarjal čudovita domovanja za naše čebelice, ki so jih kupovali čebelarji iz vse Slovenije. Bil je tudi zastopnik čebelarskih pripomočkov. Za svoje zasluge je prejel odličje Antona Janše III. Stopnje. V našem društvu je zazijala velika praznina, ki je ne moremo zapolniti.

ČD  Krka in Zagradec

Dan odprtih vrat ČD Krka in Zagradec 20.4.2018

Kot vsako leto smo čebelarji Čebelarskega društva Krka in Zagradec dne 20. aprila pripravili »Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev«. Predstavitev društva smo pripravili v Čukovini v neposredni soseščini našega učnega čebelnjaka, kjer domujemo krška društva. P

redstavili smo zgodovino društva, naše simbole: prapor čebelarskega društva, svečane čebelarske obleke in odlikovanja, ki jih je društvo prejelo od ČZS, RČZ PPG in Občine Ivančna Gorica.

Na ogled je bil tudi razstavni prostor, kjer imamo razstavljenih nekaj panjev, čebelarskega orodja in pridelkov ter prospektnega materiala.

Poleg praporja je plapolala tudi zastava ČZS, ki obeležuje 20. maj »Svetovni dan čebel«. Predstavili smo pomen tega dneva za čebele in okolje vsega sveta, ter poudarili, da smo pobudniki slovenski čebelarji. Svečani dogodek 1. praznovanja svetovnega dneva čebel bo v Sloveniji, kjer se ga bodo poleg tisočev slovenskih čebelarjev udeležili pomembni gostje iz sveta in veliko tujih čebelarjev.

Obiskovalce smo povabili tudi na svečano otvoritev »Spominskega obeležja kranjski sivki«, naše avtohtone kranjske čebele, ki bo 18. maja v Višnji gori. Predstavili smo projekt, ki ga vodi Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z ČZS in domačimi čebelarji.

V nadaljevanju smo predstavili pomen čebel, ter našo skrb in delovanje za ohranitev čebeljih družin, pridelovanju čebeljih proizvodov, opraševanju kultur, vzgoji mladih čebelarjev ter s tem tudi ohranjanju okolja.

Vrhunec dneva pa je bil obisk šolarjev OŠ Stična, podružnične šole Krka. Obiskali so nas učenci od 1.do 5. razreda. Med njimi tudi 28 krožkarjev čebelarskega krožka, ki na šoli deluje že peto leto. Prijetno so nas presenetili, ko so nam poklonili preko 40 panjskih končnic, ki so jih poslikali v okviru natečaja ČZS »Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje«. Namen natečaja je bil, da bodo poslikane panjske končnice izpod otroških rok dobile svoje mesto na pravih panjih pri bližnjem čebelarju. Čebelarji smo izvirne poslikave panjskih končnic z veseljem sprejeli in obljubili, da bodo nekatere krasile njihove čebelnjake, nekaj jih bo pa na ogled na naši stalni razstavi v čebelarskem kotičku Turistično informativnega centra na Krki, kjer domujejo krška društva in jih bodo lahko starši, prijatelji in izletniki tudi videli in občudovali saj ima vsaka na zadnji strani tudi navedenega avtorja poslikave.

Po slavnostni podelitvi smo se posladkali s pravimi medenjaki.

V veselem pričakovanju so se šolarji nato napotili k učnemu čebelnjaku, kjer jih je sprejel gospodar čebelnjaka in so lahko v živo občudovali čebelice, ki so bile že sredi največjega pomladnega dela z opraševanjem in nabiranjem nektarja.

Najbolj pogumni pa so lahko v svojo dlan vzeli trota in ga čisto od blizu občudovali. Čebelar pa jim je opisal njegovo vlogo in vlogo drugih članov čebelje družine.

Drugi pa so pred čebelnjakom ogledovali medoviti vrt, kjer so ravno začele brsteti prve medovite rastline.

Dan odprtih vrat čebelarskega društva se je nadaljeval tudi v popoldanske ure saj so bili starši šolarjev in vaščani z vabilom obveščeni o dogodku.

Zadovoljni biskovalci so nas navdajali s ponosom, da smo lepo izkoristili še eno priložnost, da opozorimo na nepogrešljiv pomen naših čebel in našega delovanja.

Biti čebelar je v našem okolju še pridobil veljavo in zaupanje.

Čebelarsko društvo Krka in Zagradec

Volaj Marjan

 

 

Vseslovenski sejem

V soboto 21. aprila je naše čebelarsko društvo sodelovalo na Vseslovenskem sejmu.
Predstavili smo dejavnost čebelarskega društva. Največ zanimanja je bilo okrog vsebin in aktivnosti našega čebelarskega krožka pri podružnični šoli na Krki. Razstavljene smo imeli izdelke, ki so jih naši krožkarji naredili na čebelarskih delavnicah. Posebno pozornost so požele poslikane panjske končnice, ki so jih šolarji naredili v sklopu akcije ČZS “Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje”.
Kar nekaj obiskovalcev se je z zanimanjem ustavilo ob naši stojnici, med njimi tudi več županov Ivančne Gorice, Grosuplja in Trebnjega ter predsednik stranke SDS, ki je v spomin  prejel eno panjsko končnico.
V prilogi so posnetki s prireditve.
Marjan Volaj