Dan odprtih vrat ČD Krka in Zagradec 20.4.2018

Kot vsako leto smo čebelarji Čebelarskega društva Krka in Zagradec dne 20. aprila pripravili »Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev«. Predstavitev društva smo pripravili v Čukovini v neposredni soseščini našega učnega čebelnjaka, kjer domujemo krška društva. P

redstavili smo zgodovino društva, naše simbole: prapor čebelarskega društva, svečane čebelarske obleke in odlikovanja, ki jih je društvo prejelo od ČZS, RČZ PPG in Občine Ivančna Gorica.

Na ogled je bil tudi razstavni prostor, kjer imamo razstavljenih nekaj panjev, čebelarskega orodja in pridelkov ter prospektnega materiala.

Poleg praporja je plapolala tudi zastava ČZS, ki obeležuje 20. maj »Svetovni dan čebel«. Predstavili smo pomen tega dneva za čebele in okolje vsega sveta, ter poudarili, da smo pobudniki slovenski čebelarji. Svečani dogodek 1. praznovanja svetovnega dneva čebel bo v Sloveniji, kjer se ga bodo poleg tisočev slovenskih čebelarjev udeležili pomembni gostje iz sveta in veliko tujih čebelarjev.

Obiskovalce smo povabili tudi na svečano otvoritev »Spominskega obeležja kranjski sivki«, naše avtohtone kranjske čebele, ki bo 18. maja v Višnji gori. Predstavili smo projekt, ki ga vodi Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z ČZS in domačimi čebelarji.

V nadaljevanju smo predstavili pomen čebel, ter našo skrb in delovanje za ohranitev čebeljih družin, pridelovanju čebeljih proizvodov, opraševanju kultur, vzgoji mladih čebelarjev ter s tem tudi ohranjanju okolja.

Vrhunec dneva pa je bil obisk šolarjev OŠ Stična, podružnične šole Krka. Obiskali so nas učenci od 1.do 5. razreda. Med njimi tudi 28 krožkarjev čebelarskega krožka, ki na šoli deluje že peto leto. Prijetno so nas presenetili, ko so nam poklonili preko 40 panjskih končnic, ki so jih poslikali v okviru natečaja ČZS »Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje«. Namen natečaja je bil, da bodo poslikane panjske končnice izpod otroških rok dobile svoje mesto na pravih panjih pri bližnjem čebelarju. Čebelarji smo izvirne poslikave panjskih končnic z veseljem sprejeli in obljubili, da bodo nekatere krasile njihove čebelnjake, nekaj jih bo pa na ogled na naši stalni razstavi v čebelarskem kotičku Turistično informativnega centra na Krki, kjer domujejo krška društva in jih bodo lahko starši, prijatelji in izletniki tudi videli in občudovali saj ima vsaka na zadnji strani tudi navedenega avtorja poslikave.

Po slavnostni podelitvi smo se posladkali s pravimi medenjaki.

V veselem pričakovanju so se šolarji nato napotili k učnemu čebelnjaku, kjer jih je sprejel gospodar čebelnjaka in so lahko v živo občudovali čebelice, ki so bile že sredi največjega pomladnega dela z opraševanjem in nabiranjem nektarja.

Najbolj pogumni pa so lahko v svojo dlan vzeli trota in ga čisto od blizu občudovali. Čebelar pa jim je opisal njegovo vlogo in vlogo drugih članov čebelje družine.

Drugi pa so pred čebelnjakom ogledovali medoviti vrt, kjer so ravno začele brsteti prve medovite rastline.

Dan odprtih vrat čebelarskega društva se je nadaljeval tudi v popoldanske ure saj so bili starši šolarjev in vaščani z vabilom obveščeni o dogodku.

Zadovoljni biskovalci so nas navdajali s ponosom, da smo lepo izkoristili še eno priložnost, da opozorimo na nepogrešljiv pomen naših čebel in našega delovanja.

Biti čebelar je v našem okolju še pridobil veljavo in zaupanje.

Čebelarsko društvo Krka in Zagradec

Volaj Marjan

 

 

Dodaj odgovor