O društvu

 »Ob rojenju stavimo temelj čebelarstva v prihodnjem letu.
Ako je ta temelj močan, ni se nam bati izgube.
Le močni roji nam dado močne plemenjake in
le močni plemenjaki so za kupčijo in pridelovanje medu«
 

To je odlomek iz »Slovenskega čebelarja« v junijski izdaji daljnega leta 1907, ko je bila
v rubriki  »Vesti iz podružnic«  objavljena tudi novica o ustanovnem čebelarskem shodu
na Krki:

»Na Binkoštno nedeljo 10. maja 1907 popoudne je bil v gostoljubnih prostorih gosp. Magovca
ustanovni čebelarski shod na Krki. Udeležba je bila prav dobra. Predaval je v popolno zadovoljstvo
gosp. Anton Likozar iz Ljubljane. Pristopilo je mnogo novih udov, ter se je takoj ustanovila lastna podružnica. Izvolil se je sledeči odbor: Jožef Bregar iz Znojil, predsednik, Alojzij Globokar,
podpredsednik, Anton Škufca, blagajnik, Franc Berčar, odbornik in Jožef Košak, tajnik.
Ob ustanovitvi se je v čebelarsko podružnico včlanilo 19 članov, ki so plačali po dve kroni
avstrijske veljave članarine.« 

Tu je bil postavljen temelj Čebelarskega društva Krka, ki se je v vseh teh letih ohranjala in krepila
ter je sedaj 110 let po ustanovitvi še vedno dejavno in aktivno vpeto v naše okolje.

Čebelarska dejavnost je na prostorih sedanje občine Ivančna Gorica stara že stoletja, od več stoletnega  čebelarjenja v samostanu Stična, enega največjih čebelarjev tistega časa čebelarja barona Rothschitza-Rožiča, ki je v letu 1874 ustanavljal prvo čebelarsko šolo na Slovenskem v gradu Podsmreka in tudi dal ime naši kranjski sivki.

Naše društvo deluje na območju od Ivančne Gorice, preko Muljave, Krke, Zagradca do Ambrusa.
V društvu nas je 54 čebelarjev, najmlajši jih šteje 22, najstarejši pa 92, povprečna starost je 59 let.
V lanskem letu smo skupaj imeli preko 1000 čebeljih družin.
V svojih vrstah imamo čebelarja, ki vzreja matice, čebelarja, ki izdeluje panje in trži čebelarski
pribor ter čebelarja, ki se poleg čebelarjenja in trženja ukvarja tudi z organizacijo čebelarskega turizma.
Aktivno smo vključeni v ČZS in Regijsko ČZ Petra Pavla Glavarja, kjer sta neposredno vključena tudi dva naša člana.
Uspešni smo tudi v lastnem okolju, saj smo skupaj z turističnim, kulturnim, jamarskim, kajakaškim društvom in s pomočjo občine Ivančna Gorica odkupili objekt t.im. Čukovino, kjer imamo svoj skupni center. V njem imamo svojo pisarno in stalno razstavo. Tu deluje tudi turistično informativna pisarna in pošta. Ob objektu, ki stoji v centru vasi Krka in neposredni soseščini osnovne šole smo pred tremi leti s pomočjo članov in donatorjev iz lokalnega okolja postavili učni čebelnjak.

OZCDKZ2017

Zadolžitve članov društva