Občni zbor ČD Krka in Zagradec

Čebelarsko društvo Krka Zagradec je imelo letni občni zbor v petek, 18. 3. 2022, v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori. Zbora, ki je bil najprej predviden v januarju in je bil zaradi epidemiološke situacije prestavljen v marec, se je udeležila več kot polovica članov. Veseli smo bili obiska župana Dušana Strnada, predstavnika Čebelarske zveze Slovenije g. Antona Koželja, predsednika ČD Stična g. Antona Kastelica in predsednika ČD Grosuplje g. Andreja Trontelj. Prisotni so si ogledali razstavo in prostore v Hiši kranjske čebele, ki jo vodi ga. Petra Peunik Okorn. Občni zbor se je končal s pogostitvijo, na kateri so si čebelarji izmenjali mnenja in izkušnje.

Kristjan Rešetič

Dohodnina

Za leto 2022, je prispevna stopnja povišana na 1% dohodnine zato moramo akcijo razširiti na čim širši krog članov in podpornikov čebelarstva

Javni razpis MKGP za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

ČD smo pripravili vso potrebno dokumentacijo in se prijavili na razpis za nadzorno napravo za spremljanje medenja – elektronsko tehtnico z vremensko postajo in napajanjem preko sončne celice 

Javni razpis Občine Ivančna Gorica za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja

Vključenost v sistem SMGO

V septembru smo od ČZS prejeli potrdilo o vključenosti v SMGO. 

 Hiša kranjske čebele

Na otvoritvi HKČ  se nas je udeležilo  8 članov: Flis, Zaletelj H., Hočevar T., Kralj, Volaj, Kovačič, Mandelj in Markovič – praporščak.       

Zavod Prijetno domače nam je posredoval poziv za sodelovanje pri pripravi daril in pri predstavitvah svoje dejavnosti oz proizvodov v Hiši kranjske čebele.

Pripravili smo darilni program v obliki miniaturnih kozarčkov 98ml medu. Cvetlični, lipov in kostanjev med, ter cvetni prah so prispevali naši člani Bajc, Zaletelj, Kutnar, Jamnik in Volaj.

Čebelarjem, ki so med poklonili je društvo na občnem zboru podelilo zahvale. 

Čebelam najprijaznejša občina.

S ČD Stična skupaj smo na občino posredovali vsebinske predloge za vlogo.

ČZS je občino Ivančna Gorica izbrala kot čebelam najprijaznejšo občino v letu 2021.

Podelitev je bila dne 17.12.2021v Hiši kranjske čebele.

Sodelovali smo Volaj, Zaletelj in Markovič.

Razpis Občine Ivančna Gorica za izbiro reprezentativnega spominka občine

Sodelovali smo na razpisu s tremi spominki. Komisija je izbrala 10 reprezentativnih spominkov, med njimi vse tri naše: Krški zaklad, Sladko domače in Panjska končnica

Čebelarski turizem

ČD je ČZS posredovala izjavo o sodelovanju v programu certificiranja ponudnikov čebelarskega turizma za leto 2021.

Čebelarski krožek v deveto leto delovanja              

Leto 2021 je bilo zaradi covida prelomno pri delovanju našega čebelarskega krožka. Zaradi preoblikovanja OŠ Stična in ustanovitve OŠ Zagradec se usposabljanje krožkarjev čebelarskega krožka izvaja na OŠ Zagradec in PŠ Krka. 

Učni čebelnjak

Učni čebelnjak služi svojemu namenu, krožkarjem, ki v njem spoznavajo skrivnosti čebel, obiskom učencev drugih šol, vrtcev in dnevnih izletnikov.

Lansko sezono smo zaradi izredno slabih vremenskih razmer morali poleg jesenskega hranjenja hraniti že pomladi. Zaradi tega je potrebno tudi obsežnejše zdravljenje. 

Posebno zahvalo zaslužijo tudi čebelarji Markovič, Kambič, Flis, Bajc, …, ki so pomagali pri vzgoji in širitvi čebel z donacijo rojev, matic in svetovanju.

Medoviti vrt 

Za vzdrževanje parcele učnega čebelnjaka in medovitega vrta smo izvedli več delovnih akcij, 

SODELOVANJE NA DOGODKIH

300 letnica rojstva PPG

Dne 11.9. smo se udeležili 300 letnice rojstva PPG na Lanšprežu.

Udeležili so se naslednji člani: Praporščak Peter Flis ter člani Rešetič, Košak, Zaletelj H.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Povabljeni smo bili na predstavitev TSZ na OŠ Zagradec. Z novo ravnateljico OŠ ga. Maver sem obiskal vse razrede in poudaril pomen čebel in čebelarstva na zdravo ohranjanje okolja in lokalno pridelane hrane

Udeležba na 100letnici ČD Dobrepolje

Na OŠ Zagradec smo praznovali svetovni dan čebel

Srečanje slovenskih čebelarjev

Srečanje je bilo v Lovrencu na Pohorju dne 19.6.21. Udeležila sta se Škufca in Franc Košak.

Predstavitev 3D kranjske čebele

Na sedežu ČZS v Lukovici je bila predstavitev 3D kranjske čebele – udeležil se je Volaj

Ambroževa maša

Kot vsako leto ČD Stična v decembru organizira Ambroževo mašo, Udeležila sva se Volaj in Flis-bral berilo

Pogreb Klun Jožeta

Našega najstarejšega člana, prejemnika odlikovanja 3. in 2. st. Antona Janše in značke veterana sva na zadnjo pot pospremila s praporom Markovič in Volaj

Dodaj odgovor