Imeli smo občni zbor društva

ČEBELARSKO DRUŠTVO KRKA IN ZAGRADEC V LETU 2019

je predstavilo svoje delovanje na občnem zboru dne 11.1. 2020.

V tem letu je bilo v društvo včlanjenih 56 članov s povprečno starostjo 55 let. Imeli smo 1055 čebeljih družin to je povprečno 18 družin na čebelarja.

Na zboru so bile poudarjene glavne aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2019.

Poročila o delovanju društva so podali predsednik društva, tajnik, blagajnik, inventurna komisija, komisija za pašni red, nadzorni odbor, komisija za izobraževanje, gospodar učnega čebelnjaka in mentor čebelarskega krožka.

Glavni poudarki so bili, da smo poslovali zakonito,  pozitivno, neprofitno a kljub temu ustvarili kar nekaj premoženja, organizirali več izobraževanj za čebelarje, poskrbeli za nadaljevanje čebelarskega krožka ter se kolikor je bilo mogoče udejstvovali na državnih in lokalnih ravneh.

Eno najpomembnejših je pridobitev statusa  nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu  na področju kmetijstva. Status nam je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št. 215-118/2019/4-VN z dne 7.6.2019. V tem smislu je v nadaljevanju občnega zbora sledila tudi dopolnitev obstoječih Pravil delovanja društva. Status omogoča društvu sodelovati pri javnih razpisih in pri zbiranju 0,5% dohodnine podpornikov čebelarstva. Za leto 2020 to že načrtujemo.

Člani društva smo aktivno sodelovali pri celi vrsti prireditev, od 140. obletnice dokončnega priznanja kranjske čebele in njenega vpisa v sistematiko. Proslava je potekala na pobudo Čebelarske zveze v organizaciji Občine Ivančna Gorica, OŠ Stična in sodelovanju čebelarskega društva Stična in našega društva. Na pobudo ČD Stična je bila 23.3.2019 prvič organizirana »Tematska čebelarska tržnica« v Ivančni Gorici na Sokolski ulici, kjer je sodelovalo tudi naše društvo. Poleg običajnih prodajalcev na sobotnih tržnicah smo čebelarji pripravili predstavitev društev, svojih izdelkov in delovanje krožkov. Pripravili in opremili smo 3 stojnice ter delovno mizo za čebelarsko delavnico. Krožkarji so s pomočjo mentorice vodile tudi delavnico za najmlajše obiskovalce sejma, kjer so mali obiskovalci  barvali pobarvanke. Kot vsako leto smo se čebelarji Čebelarskega društva Krka in Zagradec udeležili medenega zajtrka ter obiskali otroke in šolarje v Muljavi, Krki in Zagradcu. Dne 20. aprila smo pripravili »Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev«. Predstavitev društva smo pripravili v Čukovini, kjer domujemo krška društva v neposredni soseščini  podružnične šole na Krki ter našega učnega čebelnjaka. Sodelovali smo pri projektu donacije Fundacije Zaokroži in Doniraj. Na pobudo Občine in ČZS smo v društvu podprli in sodelovali v dobrodelnem projektu pridobitve sredstev za izgradnjo čebelnjaka v Ambrusu. Zbrano je bilo preko 1.300euro. Sodelovali smo na Ivankinem sejmu, na Jurčičevem pohodu, na festivalu pekarne Mišmaš, na oratoriju na Pristavi ter drugih dogodkih v organizaciji ČZS, Regijske čebelarske zveze ter drugih organizacij.                                                                           Udeležili smo se vsakoletnega vseslovenskega srečanja čebelarjev na Ravnah. Dolenjski čebelarji smo se dobili na Lanšprežu, kjer je pred več kot sto leti poučeval čebelarstvo pater Peter Pavel Glavar. Udeležili smo se tudi praznovanja 110 letnice ČD Velike Lašče, Ambroževe maše v Stični, ter drugih dogodkih.

Internetna stran društva se redno dopolnjuje, kjer objavljamo naše aktivnosti in druge informacije s področja čebelarstva. Naše delovanje predstavljamo tudi v občinskem glasilu.

Eno pomembnejših opravil občnega zbora društva je bila dopolnitev »Pravil delovanja društva«, ki je veljalo še od leta 1997. Potrebno ga je bilo dopolniti v skladu s spremembami v zadnjih letih in glede na nov status, ki ga je pridobilo društvo.

Leto 2019 pa za čebelarjenje ni bilo ugodno saj je pridelek dosegal komaj tretjino povprečnih let. Čebele nam zelo hitro pokažejo, da je narava neusmiljena. Žal temu največ pripomoremo sami.

V lanskem letu smo izgubili dolgoletnega aktivnega člana, poslovili smo se od Jožeta Zajca iz Korinja. Na občnem zboru pa so se nam pridružili in v društvo včlanili trije čebelarji.         Delovanje čebelarskega krožka je predstavil predsednik društva in mentor krožka.

V okviru osnovne šole Stična, PŠ Krka že šesto leto deluje čebelarski krožek. To leto je bilo še posebej prelomno. Krožek v šoli na Krki je zapustilo kar nekaj petošolcev, ki so nadaljevali šolanje na šoli v Zagradcu. Somentorica krožka, učiteljica Mateja je predlagala, da krožek nadaljujejo, kar je večina krožkarjev z veseljem sprejela. Letošnje šolsko leto prvič vodimo čebelarski krožek na PŠ Krka in PŠ Zagradec. Poleg krožkarjev, ki so že do sedaj obiskovali krožek se nam je v obeh šolah pridružilo še nekaj novincev, tako nas je skupaj preko trideset. Novincem so delovanje krožka predstavili naši najboljši krožkarji, ki so v lanskem letu dosegli izreden uspeh na tekmovanju mladih krožkarjev. Čebelarska zveza Slovenije vsako leto organizira to tekmovanje. Letos so 42. srečanje in tekmovanje organizirali Beltinško čebelarsko društvo, osnovna šola in občina Beltinci. Tekmovanje je potekalo v soboto 25. maja 2019 na osnovni šoli, udeleženo je bilo preko 700 krožkarjev. Tekmovanja so se prvič udeležili tudi naši krožkarji iz OŠ Stična PŠ Krka in PŠ Zagradec. Na tekmovanje so odšli štirje, ki so bili najbolje pripravljeni: v prvi ekipi Lana Plut 4. raz, Ana Tekavec 5. raz, v drugi ekipi pa Neža Zajc 4. raz in Tilen Ogrinc 5. raz. Glede na to, da smo bili prvič na takšnem tekmovanju smo bili izredno zadovoljni in ponosni na uspeh, saj smo dosegli zlato in srebrno priznanje. S krožkarji smo obiskali tudi Celjski sejem. Pobudo o obisku sta nam čebelarjem posredovali učiteljici Ana in Mateja iz OŠ Stična. Obe sta somentorici čebelarskih krožkov, ki potekajo na PŠ Krka, Zagradec in Višnja gora. Cilj je bil, da krožkarji spoznajo vso širino čebelarske dejavnosti in občutijo sejemski utrip, ki spremlja čebelarsko zgodbo. Idejo smo z veseljem podprli čebelarji obeh čebelarskih društev.

Del učenja krožkarjev poteka v učilnicah, del pa v učnem čebelnjaku, kjer krožkarji, spoznavajo življenje, delo in skrivnosti čebel. Učni čebelnjak je obiskalo tudi več staršev krožkarjev, več razredov iz drugih OŠ, ter vrsta posameznikov podpornikov čebelarstva in posameznih izletnikov. Ob čebelnjaku je medoviti vrt, ki je bogat z preko 50 medovitih rastlin, delno enoletnic, večina je trajnic, kar je potrebno redno vzdrževati. Na vrtu je tudi več sadnega drevja jablan, hrušk, več lip, med njimi tudi županova lipa, več lesk in drugega medovitega grmičevja ter travniškega cvetja.

Na zboru je bil predstavljen tudi plan aktivnosti za leto 2020, kjer smo poudarili naslednje prioritete:

Sodelovanje pri projektih kot so »Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev« v Stični, »Tekmovanje mladih čebelarjev« v Zagorju ob Savi, pri projektu postavitve »Doma kranjske čebele« v Višnji gori ter v projektu »Štartaj kot čebelar«

Že sedmo leto bomo nadaljevali z čebelarskim krožkom. Zagotavljali bomo delovanje učnega čebelnjaka, vzdrževali medoviti vrt, organizirali bomo strokovno ekskurzijo, vzdrževali internetno stran, ter sodelovali  na prireditvah v okviru Občine Ivančna Gorica, čebelarskih združenj in drugih.

Letošnje leto je bilo za naše društvo tudi volilno. Občni zbor društva je na predlog kandidacijske komisije potrdil in izvolil nove organe društva ter potrdil člane komisij.

Imamo novega podpredsednika, tajnika ter razširjen upravni odbor društva.

Članom smo za večletno sodelovanje podelili tudi več priznanj.

Ob vseh teh aktivnostih pa so seveda največja skrb naše čebele, njihovo zdravje ter preživetje v vedno težjih razmerah.

Občni zbor smo zaključili z druženjem in pogovorih o našem nadaljnem sodelovanju.

Marjan Volaj

Dodaj odgovor