Izlet v Pivko in na Kras

Končno smo se po 5 letih odločili, da organiziramo izlet. Vsa leta od 2013, ko smo nazadnje organizirali  izlet v Prekmurje smo imeli vrsto projektov in s tem stroškov, da ni ostalo za izlet. Kupili smo del Čukovine, izgradili učni čebelnjak, posadili medoviti vrt, organizirali 110 letnico društva, izdali jubilejni časopis, brošuro in postavili internetno stran društva, izdelali darilni program mini pakiranj medu, miniaturk panjskih končnic in voščenih obeskov. Poleg vsega pa letos aktivno sodelovali pri postavitvi obeležja kranjski sivki v Višnji gori in praznovanju 1. svetovnega dneva čebel. Za vse naštete aktivnosti in sodelovanja na javnih in sejemskih prireditvah smo s strani občine Ivančna Gorica v okviru dodeljenih sredstev za razvoj podeželja prejeli tudi dodatna sredstva za promocijske dejavnosti. To nam je tudi omogočilo, da smo se 4.10. na UO društva odločili za poučni izlet. Izbrali smo varianto ogleda vojaškega muzeja v Pivki, ogled Štanjela in Fabianijevega parka, ter čebelarstva v Štanjelu, zaključek pa je bil predviden v vinski kleti v Gočah. Program sta pripravila Stane Kovačič in Tonček Markovič. Skupni stroški izleta so bili predvideni v višini 800eur.

Čas za pripravo je bil zelo kratek, zato smo vse člane poklicali po telefonu. Prijavilo se je 20 članov, skupaj z družinskimi člani in podporniki nas je bilo 25. Žal je kar nekaj članov izrazilo željo, da bi se udeležilo izleta a zaradi drugi obveznosti in kratkega roka prijave se niso mogli prijaviti.

  1. oktobra ob 7:30h smo krenili s Krke, nekaj članov prevzeli še v Ivančni Gorici, Šmarju Sap in Logatcu. Prva postaja je bila v Pivki v vojaškem muzeju. Po prevzemu kart nas je vodička popeljala po razstavnih prostorih. Ogledali smo si razstavljeno opremo in orožje iz druge svetovne vojne, tanke, lokomotive, nosilce pontonskih mostov, strelno orožje in drugo opremo. Posebej zanimivo je bilo orožje in druga pomoč, ki jo je jugoslovanska vojska po vojni prejela od Rusije in kasneje od Amerike. Razstavljena je tudi cela vrsta fotografij in komentarjev o vojnih dogodkih. V drugem sklopu pa je bila opisana in dokumentirana naša osamosvojitvena vojna, razstavljena dokumentacija in orožje TO in policije. Prikazujejo se tudi filmi iz posameznih vojaških spopadov in odmevnih dogodkov v času osamosvojitve. Posrečene so tudi karikature iz revije Mladine razstavljene po stenah prostorov, ki so izhajale tudi še v Jugoslaviji. Ogled smo zaključili v menzi muzeja in se okrepčali z zelo okusnim pasuljem.

Pot smo nadaljevali v Štanjel na Krasu. Tu nas je sprejel vodič Švagelj, nam v uvodu predstavil zgodovino in pomen Štanjela in Fabianievega parka in nas popeljal po njem. Je tudi oskrbnik parka in obnovljenega čebelnjaka v parku. Sprehodili smo se po Štanjelskih ulicah in končali pred hišo g. Švaglja, čebelarja in predsednika ČD Sežana. Pokazal nam je tudi posebno vrsto panja, ki se je uporabljal v teh krajih. Zanimiv je tudi način prodaje medu, ki jo prakticira kot samopostrežno prodajo. Pot smo s Krasa nadaljevali na vipavsko stran v vas Goče. Tu nas je sprejel vinar Mesesnel in nas popeljal po ozkih uličicah vasi in predstavil zelo zanimivo zgodovino vasi, katere svetovna posebnost je čudovita cerkev in 75 vinskih kleti v vasi. V zelo lepo urejenih prostorih vinarstva Mesesnel smo poskušali več vrst vin in likerja ob zelo okusnih namazih in mesenih dobrotah. Na koncu nam je gostitelj zapel in zaigral na kitaro.

Utrujeni in zadovoljni smo se z avtobusom podjetja Niko transport napotili proti domu.

Marjan Volaj

Dodaj odgovor