Občina Ivančna Gorica uspešna na javnem pozivu s projektom ŠTARTAJ KOT ČEBELAR

Občina Ivančna Gorica je bila uspešna na drugem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) s projektom ŠTARTAJ KOT ČEBELAR, katerega partnerja sta še Čebelarska zveza Slovenije in Petra Peunik Okorn s.p.

Projekt se nanaša na ukrep Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest ter dosega cilj Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti. Projekt se bo izvajal v osnovnih šolah in njihovih podružnicah, vrtcih ter srednji šoli občin Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice.

Glede na povprečno starost čebelarjev (60+) in da se čebelarjenje pogosto prenaša iz roda v rod je izjemnega pomena, ozaveščanje in nagovarjanje mladih, da se s tem poklicem sploh spoznajo ter da razumejo, kaj potrebujejo in kaj morajo znati, da lahko z njim začnejo tudi sami. Projekt bo predstavljal nekakšno podporno okolje – na eni strani mladim in širši zainteresirani javnosti, na drugi strani pa čebelarjem, ki bodo tako lažje stopili v stik z zainteresiranimi posamezniki. Pomemben razlog pa je tudi ozaveščanje o vlogi čebele za ohranjanje narave, življenja, pridobivanje hrane v svetu in potem tudi ozaveščanje o pomembnosti kupovanja lokalno pridelanega medu, kar ne nazadnje pomeni veliko podporo lokalnim čebelarjem.

V prvem delu projekta se bodo pripravile vsebine delavnic in ostalih gradiv, izvedla ustrezna promocija po šolah, dogovorilo za termine in izvedbo delavnic z naslovom Postani čebelar. Pripravilo se bo vsebino člankov in slikovnega gradiva za program Štartaj kot čebelar in tudi strategijo komunikacijskih aktivnosti, ki bo vključevala vse od spletne strani, družabnih omrežij do vseh občinskih medijev vseh štirih občin. V drugem delu projekta bo ključno izvajanje delavnic. V 25 delavnicah, ki bodo namenjene najprej osnovnošolskim otrokom, starejšim vrtčevskim in tudi srednješolcem bo predstavljen čebelarski poklic, hkrati bodo s skupnim srečanjem nagovorjeni tudi lokalni čebelarji, da se aktivno posvetijo tudi prenosu znanj na mlade znotraj čebelarskih društev. Izšla bo tudi knjižica »Štartaj kot čebelar«, ves čas, tako v prvem kot drugem delu pa bomo opozarjali na pomembnost čebelarjenja in spodbujali obisk lokalnih čebelarjev.

Projekt bo na koncu zaključen z dogodkom, ki bo namenjen širši javnosti na katerem bodo predstavljeni rezultati projekta.

Skupna vrednost 18 mesečnega projekta, v katerem sodelujejo trije partnerji, je 39.972,97€, od tega je v vrednosti 32.487,67 € sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za začetek izvajanja projekta pa je potrebno počakati še na potrditev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Dodaj odgovor