Vabilo čebelarjem k oddaji vzorcev medu za brezplačno analizo medu v letu 2016

ČZS, JSSČ obvešča vse čebelarje, da lahko oddajo vzorec medu na brezplačno analizo, in sicer Paket 1: Kontrola kakovosti medu. V sklopu Paketa 1 se določijo vsebnost vode, hidroksimetilfurfurala (HMF), vrednost električne prevodnosti, senzorična analiza in pelodna analiza.

Pomembno:

 

  1. Vsak čebelar, ki je vpisan v register čebelnjakov, lahko odda v analizo en (1) vzorec medu.
  2. Vzorec mora biti ustrezno embaliran, čist in ustrezno označen, primeren za oddajo v promet
  3. Najmanjša količina vzorca je 450 g.
  4. Ob oddaji vzorca je potrebno priložiti:

– izpolnjen obrazec za Paket 1:

ime in priimek,

naslov,

telefonska številka čebelarja,

številka čebelnjaka,

regija,

datum točenja (obvezen je letnik 2016),

serija oz. lot medu.

– izpolnjeno izjavo o posredovanju osebnih podatkov Javni svetovalni službi v čebelarstvu za namen svetovanja (Priloga 1).

  1. Analiza je brezplačna in vključuje analizno poročilo, ki ga prejmete do 31.8.2016.
  2. Čebelar ima možnost izkoristiti brezplačno analizo medu v okviru interne kontrole medu enkrat v programskem obdobju 2014 – 2016.

 

Brezplačna analiza bo potekala do zapolnitve prostih kapacitet, zato vljudno prosimo, da vzorce prinesete ali pošljete po pošti čim prej, na naslov:

 

Kmetijski inštitut Slovenije

Centralni laboratorij

Hacquetova ulica 17

1000 Ljubljana

 

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate:

Bojana Grofelnik, tel.: 01 280 51 72, E-pošta: bojana.grofelnik@kis.si

Veronika Kmecl, tel.: 01 280 51 64, E-pošta: veronika.kmecl@kis.si

http://www.kis.si/Domov/Vabilo_cebelarjem_k_oddaji_vzorcev_medu_za_brezplacno_analizo_medu_v_letu_2016-Analize_iz_Paketa_1_1/

Dodaj odgovor