Zadolžitve članov društva

Predsednik: Marjan Volaj

Tajnik: Primož Skok

Blagajnik: Anton Šinkovec

Upravni odbor: Volaj Marjan, Zaletelj Henrik, Kovačič Stane, Kralj Ignac, Mandelj Matej, Skok Primož, Šinkovec Anton, Hočevar Anton, Brodnik Zvone, Markovič Tonček

Nadzorni odbor:  Podržaj Tomaž, Bregar Andrej, Zajc Jože

Častno razsodišče:  Zaletelj Henrik, Kovačič Stane

Disciplinska komisija: Volaj Marjan, Bregar Andrej, Mlakar Stanko

Komisija za izobraževanje: Mandelj Matej, Kambič Andrej, Kovačič Stane

Inventurna komisija: Kambič Andrej, Bregar Andrej, Markovič Tonček)

Komisija za pašni red: Kutnar Aleš, Jamnik Jože, Zaletelj Henrik, Mandelj Matej, Gorjanc Blaž

Komisija za odlikovanje: Rošelj Ivan, Kralj Ignac, Zaletelj Henrik

Praporščaki: Kambič Andrej, Zajc Jože, Kralj Ignac, Frenk Zaletelj, Babnik Anton

Gospodar učnega čebelnjaka: Markovič Tonček

Gospodar medovitega vrta: Rojc Štefan