Občina Ivančna Gorica uspešna na javnem pozivu s projektom ŠTARTAJ KOT ČEBELAR

Občina Ivančna Gorica je bila uspešna na drugem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) s projektom ŠTARTAJ KOT ČEBELAR, katerega partnerja sta še Čebelarska zveza Slovenije in Petra Peunik Okorn s.p.

Projekt se nanaša na ukrep Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest ter dosega cilj Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti. Projekt se bo izvajal v osnovnih šolah in njihovih podružnicah, vrtcih ter srednji šoli občin Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice.

Glede na povprečno starost čebelarjev (60+) in da se čebelarjenje pogosto prenaša iz roda v rod je izjemnega pomena, ozaveščanje in nagovarjanje mladih, da se s tem poklicem sploh spoznajo ter da razumejo, kaj potrebujejo in kaj morajo znati, da lahko z njim začnejo tudi sami. Projekt bo predstavljal nekakšno podporno okolje – na eni strani mladim in širši zainteresirani javnosti, na drugi strani pa čebelarjem, ki bodo tako lažje stopili v stik z zainteresiranimi posamezniki. Pomemben razlog pa je tudi ozaveščanje o vlogi čebele za ohranjanje narave, življenja, pridobivanje hrane v svetu in potem tudi ozaveščanje o pomembnosti kupovanja lokalno pridelanega medu, kar ne nazadnje pomeni veliko podporo lokalnim čebelarjem.

V prvem delu projekta se bodo pripravile vsebine delavnic in ostalih gradiv, izvedla ustrezna promocija po šolah, dogovorilo za termine in izvedbo delavnic z naslovom Postani čebelar. Pripravilo se bo vsebino člankov in slikovnega gradiva za program Štartaj kot čebelar in tudi strategijo komunikacijskih aktivnosti, ki bo vključevala vse od spletne strani, družabnih omrežij do vseh občinskih medijev vseh štirih občin. V drugem delu projekta bo ključno izvajanje delavnic. V 25 delavnicah, ki bodo namenjene najprej osnovnošolskim otrokom, starejšim vrtčevskim in tudi srednješolcem bo predstavljen čebelarski poklic, hkrati bodo s skupnim srečanjem nagovorjeni tudi lokalni čebelarji, da se aktivno posvetijo tudi prenosu znanj na mlade znotraj čebelarskih društev. Izšla bo tudi knjižica »Štartaj kot čebelar«, ves čas, tako v prvem kot drugem delu pa bomo opozarjali na pomembnost čebelarjenja in spodbujali obisk lokalnih čebelarjev.

Projekt bo na koncu zaključen z dogodkom, ki bo namenjen širši javnosti na katerem bodo predstavljeni rezultati projekta.

Skupna vrednost 18 mesečnega projekta, v katerem sodelujejo trije partnerji, je 39.972,97€, od tega je v vrednosti 32.487,67 € sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za začetek izvajanja projekta pa je potrebno počakati še na potrditev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Oratorij na Pristavi

3.7. 2018 se je na Pristavi nad Stično zbralo preko 100 šolarjev v okviru oratorija ljubljanskih župnij. Prireditev je organizirala Turistična vas Pristava.
Ob predstavitvi turistične vasi in kmečkih dejavnosti sem imel tudi predstavitev čebelarstva. Opisal sem pomen čebel za okolje, posebnosti kranjske čebele-sivke, njeno družino in razvojne stopnje čebel. Predstavil sem pomen opraševanja in čebelje proizvode ter njihovo koristnost. Posladkali smo se tudi z letošnjim pridelkom cvetličnega medu iz našega učnega čebelnjaka na Krki in medenjaki. Nismo pozabili tudi na njihove izkušnje tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Na koncu pa smo se spomnili tudi na letošnji slavnostni dogodek praznovanja 1. svetovnega dneva čebel in postavitve obeležja kranjski sivki v Višnji gori. Prireditev, katere smo se letos udeležili že drugič se je pričela ob 13 uri in zaključila ob 16h. Z veseljem sem ugotavljal, da je mlade predstavitev pritegnila in so imeli kup  komentarjev in vprašanj povezanih s čebelami.
Drugo leto se spet vidimo.
Marjan Volaj

Dan odprtih vrat in točenje medu v šolskem čebelnjaku

Po vsej Sloveniji so v maju potekale prireditve v sklopu Tedna kulture, v Občini Ivančna Gorica pa smo praznovali občinski praznik. V okviru teh prireditev je bilo tudi v OŠ Stična, PŠ Krka vrsta kulturnih prireditev.
Z učiteljico in mentorico  čebelarskega krožka sva se dogovorila, da bi zadnjo delavnico čebelarskega krožka v tem šolskem letu izvedli dne 30. maja v času 4. Festivala Pekarne Mišmaš. Na prireditev, ki so jo izvajali učenci so bili povabljeni tudi njihovi starši. To pa je idealna prilika, da si skupaj ogledajo dejavnosti, ki jih izvajajo njihovi krožkarji. Še posebej, če jim poleg predstavitve življenja čebel in njihovega vpliva na okolje prikažemo vrhunec čebelarjenja, to je točenje medu.
Zato smo v Čukovini in učnem čebelnjaku organizirali “Odprti dan čebelarjev in točenje medu”.
Pripravili smo tudi razstavo, kjer smo predstavili naše čebelarsko društvo, čebelarski krožek in izdelke, ki jih na čebelarskih delavnicah ustvarjajo naši krožkarji. Na ogled so bili panjski okvirčki, izdelki iz voska in panjske končnice, ter seveda ravnokar iztočen med. Na sami degustaciji medu je bila ves čas gneča mladih in starih. Še nastopajoči so izkoristili vsako pavzo in pritekli iz dvorane v Čukovino na medeni posladek.
Na koncu smo vsi zadovoljni ugotavljali, da je bilo veliko zanimanja za delo krožka, tudi nekaj učencev in staršev je izrazilo željo po vključitvi v krožek naslednje leto.
Dan odprtih vrat smo organizirali, Volaj, Markovič in Kambič

 

Obisk doma starejših občanov Grosuplje

ČD Krka in Zagradec z veseljem in ponosom širi zavedanje o pomenu čebelarstva in pomembnosti čebele za varovanje okolja in obstoj človeštva. Ko smo pred petimi leti ustanovili čebelarski krožek na OŠ Stična, PŠ Krka smo želeli, da našo dejavnost približamo tudi starejšim.
Delno smo to uresničevali preko dni odprtih vrat in sprejemi izletnikov v učnem čebelnjaku in naši stalni razstavi v Čukovini.
Pred časom pa smo prejeli povabilo iz Doma upokojencev v Grosuplju, da bi njihovi varovanci želeli kaj vedeti o čebelah in še posebej o prvem praznovanju svetovnega dneva čebel.
Prejšnji teden pa smo z veseljem sprejeli povabilo in izvedli predavanje o čebelji družini in pomenu čebel ne samo za pridobivanje čebeljih proizvodov in pomembnosti opraševanja, temveč tudi za njeno vlogo pri zavedanju pomembnosti ohranjanja zdravega okolja.
Predstavili smo utrinke iz odkritja obeležja kranjski čebeli sivki v Višnji gori in vzroke zakaj to obeležje prav tam. Z zanimanjem so prisluhnili o prvem svetovnem dnevu čebel, o katerem so iz medijev že marsikaj vedeli in o pomembni vlogi slovenskih čebelarjev, ki so dosegli, da cel svet praznuje dan čebele.
Planirano je bilo 45 minut za predstavitev, pa se je ta zavlekla kar na eno uro in pol.
Zaradi velikega zanimanja smo v preddverju doma pripravili tudi čebelarsko razstavo, ki bo na ogled varovancem doma in obiskovalcem do 17. junija.

Odkritje obeležja kranjski sivki v Višnji Gori

Dne 18.5.2018 je bil za vse nas velik praznik. Občina Ivančna Gorica je realizirala prvi korak v izvedbi projekta postavitve Doma kranjske čebele v Višnji gori. Slavnostno je bilo odkrito obeležje kranjski sivki na starem trgu ob stari šoli. Ni naključje, da Občina Ivančna gorica na iniciativo ČZS vodi ta projekt, saj je tu zibelka naše avtohtone kranjske čebele – sivke.
Opisal jo je že pred skoraj 150 leti baron Rotschitz, ki je deloval v gradu Podsmreka v neposredni bližini Višnje gore.
Dogodka se je udeležila vrsta uglednih gostov od predsednika svetovne čebelarske zveze, ministra za kmetijstvo RS, predsednika ČZS in našega župana, ki je opisal načrte za postavitev Doma kranjske čebele v obnovljeni stari šoli. Pridobitev bo v prid ne samo čebelarjem, temveč tudi za širitev turistične ponudbe Višnje gore saj se v objektu načrtuje postavitev čebelarskega muzeja in turističnih zmogljivosti, hostla in gostinskega objekta. Tu naj bi delovala tudi čebelarska akademija.
Stari trg je bil nabito poln ne samo krajanov Višnje gore, obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice ter čebelarji iz vse Dolenjske.
Tudi naše društvo je aktivno sodelovalo na prireditvi. Postavili smo tri stojnice. Na prvi se je predstavilo naše društvo, na drugi so se predstavili naši krožkarji iz PŠ Krka, na tretji pa smo izvedli prodajo medu, degustacijo medenega piva in čilija z medom ter izdelavo zaščitnih oblek za čebelarje. Poleg gneče na stojnici, kjer se je degustiralo je bilo veliko zanimanja tudi na stojnici naših krožkarjev, ki so ponujali miniaturke panjskih končnic za prostovoljne prispevke. Skupaj smo zbrali  za preko 150 eur prostovoljnih prispevkov, ki jih bomo uporabili za še bolj zanimivo delovanje krožka.
Vrhunec dogodka pa je bilo odkritje veličastne skulpture kranjske sivke. Vztrajali smo do konca prireditve in se že v trdi temi skupaj s krožkarji slikali pri lepo osvetljenem obeležju.
Ponosni smo, da se pri nas podpira in razvija zavedanje o pomenu čebele in čebelarjenja in da tudi sami aktivno sodelujemo pri tem.
Marjan Volaj

Odprtje učnega čebelnjaka v Višnji Gori

Dne 10.5.2018 je bil slavnostno odprt učni čebelnjak v Višnji gori.
Čebelnjak je donirala SID banka s pomočjo ČZS.
Občina Ivančna gorica pa je pripravila vse fomalnosti za postavitev čebelnjaka in uredila okolico in posadila medovite rastline. Čebelnjak so slavnostno odprli župan Ivančne Gorice in direktor SID banke. Župan je poudaril pomen postavitve, ki je v sklopu celostne ureditve Doma kranjske čebele v Višnji gori. S čebelnjakom bosta gospodarila čebelarja ČD Stična.
Čebelnjak je po vzoru našega učnega čebelnjaka na Krki postavil isti tesar Martin Oblak s Krške vasi.
Na slavnostnem odprtju smo sodelovali tudi člani ČD Krka in Zagradec s postavitvijo stojnice ter naši krožkarji iz OŠ Stična PŠ Krka.
Marjan Volaj

Prvi svetovni dan čebel

Letošnji maj, ko je narava zacvetela v vsej svoji bujnosti in ko imajo naše čebele največ dela je bil zaznamovan s celo vrsto dogodkov povezanih s čebelarstvom. Od odkritja obeležja kranjski čebeli sivki v Višnji gori do svetovne čebelarske konference, svetovne ministrske konference o čebelah ter najodmevnejšega dogodka, praznovanja 1. svetovnega dneva čebel v Breznici na Gorenjskem.

Na obeh dogodkih v Višnji gori in Breznici smo sodelovali tudi čebelarji ČD Stična in ČD Krka – Zagradec. Skupaj smo se 20. maja udeležili prvega praznovanja svetovnega dneva čebel.

Odslej bo ves svet praznoval svetovni dan čebel in s tem bo to praznik vseh čebelarjev sveta. Dočakali smo razglasitev na rojstni dan čebelarja Antona Janše, ki je bil v svojem času svetovno znan čebelar in je na Dunajskem dvoru učil čebelarstvo. Na tem veličastnem dogodku nismo smeli manjkati, saj je pobuda za ta praznik prišla od slovenskih čebelarjev. Predlog je sprožila Čebelarska zveza Slovenije s predsednikom Nočem na čelu, podprla jo je slovenska vlada in evropska komisija. Na svetovnem čebelarskem kongresu Apimondiji v Koreji so jo podprli tudi vsi svetovni čebelarji, zato ni čudno, da so jo na Generalni skupščini Organizacije združenih narodov podprle vse države brez glasu proti, kar je za glasovanja v tej organizaciji enkraten dogodek.

Z razglasitvijo svetovnega dneva čebel bo ves svet začel razmišljati o pomenu in vlogi čebel ter zagotavljanju pogojev za preživetje čebel in s tem za preživetje človeka. Vsak človek si zasluži imeti vsak dan hrano, potreba po njej pa je vsak dan večja, njena pridelava pa je v veliki meri odvisna od opraševalcev od katerih je najpomembnejša medonosna čebela. Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja! Ta dan bo tudi opozorilni dan za zmanjševanje lakote v svetu in ohranjanje čistega okolja, saj je čebela pravi kazalnik čistosti okolja, ki prva zazna spremembe v njem. Cela onesnažena področja na svetu so ostala že brez čebel.

V Breznici na Gorenjskem se nas je zbralo nekaj tisoč slovenskih čebelarjev ter številni gostje iz tujine ter več kot 30 tujih vladnih delegacij. Impozanten je bil mimohod preko 130 praporščakov s praporji čebelarskih društev.

O pomenu čebel ter priznanju slovenskim čebelarjem za pobudo svetovnega dneva čebel so spregovorili poleg predsednika Boruta Pahorja tudi generalni direktor FAO, komisar EU za okolje, predsednik svetovnega čebelarskega kongresa, minister RS za kmetijstvo ter predsednik Čebelarske zveze Slovenije, katerega najodmevnejša je bila izjava, da je zaradi svoje pomembnosti za človeka in okolje, kralj živali – čebela!

Marjan Volaj

Odprti dan čebelarjev in točenje medu – čebelarski krožek

Za zaključek 5. leta delovanja čebelarskega krožka bomo 30.5.2018 pripravili ogled točenja medu in predstavitev delovanja krožka in naših aktivnosti v letošnjem letu.
Obiskovalcem bomo ponudili tudi možnost nakupa medu. Na voljo bodo tudi miniaturke panjskih končnic.
Lp
Marjan Volaj

Počastitev svetovnega dne čebel na Muljavi

Turistično društvo Muljava je 12.5. 2018 pripravilo odmeven kulturni dogodek ob 1. svetovnem dnevu čebel. Dogodek so organizirala društva iz Muljave na iniciativo našega člana Staneta Kovačiča, ki je imel tudi pozdravni govor.
Prireditev se je pričela z blagoslovitvijo na novo posajene lipe pred čebelnjakom na Jurčičevini.
Po tem dejanju in krajšem kulturnem programu smo se preselili v kulturni dom, kjer so obširen program pripravili cicibani iz vrtca in šolarji iz Muljave ter pevci Muljavskega pevskega zbora.
Namen prireditve je poudaril predsednik TD Muljava. O poteku in naporih ČZS in slovenskih čebelarjev, da so uspeli pred celim svetom doseči potrditev svetovnega dneva čebel sta spregovorila Volaj Marjan in tajnik ČZS Mandelj Matej. Na koncu smo se posladkali s celo vrsto dobrot, ki so jih pripravile žene čebelarjev.
Pri pripravi prireditve so sodelovali člani ČD Kovačič, Šinkovec, Resetič, Bregar in Glavan, udeležili pa Mandelj, Koželj, Volaj, Pajk, in Kralj.
Marjan Volaj

Predstavitev knjige “Kranjska čebela in čebelarji družine Rothsnchutz”

Dne 10.maja je bila v sklopu praznovanja 1. svetovnega dne čebel predstavitev knjige profesorja Andreja Šaleharja “Kranjska čebela in čebelarji družine Rothschutz”. Predstavitev je potekala v knjižnici Ivančna Gorica, najavila direktorica knjižnice, oceno pa podal strokovni sodelavec knjižnice. Knjigo je podrobno predstavil avtor in navedel celo vrsto zanimivosti, ki jih je o družini izbrskal v starih arhivih. Knjigo je financirala Občina Ivančna Gorica.
Po predstavitvi smo se preselili v Višnjo goro, kjer je potekala tudi tiskovna konferenca o aktivnostih ob 1.svetovnem dnevu čebel, ki jo je predstavil župan Dušan Strnad, prisotni pa še predsednik ČZS Boštjan Noč in sponzor postavitve “čebelnjaka kranjski čebeli” direktor SID banke g. Svilan.
Marjan Volaj