Svetovni dan čebel na OŠ Stična

20. maja praznujemo svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije leta 2017 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Tudi naši krožkarji na PŠ Višnja Gora, PŠ Zagradec in PŠ Krka se zavedajo pomena čebel in njihove vloge v naravi, zato so s svojimi prispevki obeležili ta pomemben dan. Vabimo učence in starše, da si ogledate izdelke, rešite uganke na temo čebel, poslušate čebelarsko himno in preberete dejstva o čebelah, ki jih mogoče še niste poznali.

Več na: https://www.os-sticna.si/?p=23831

OBVESTILO

O B V E S T I L O                                                    Krka , dne 31.3.2020

 Spoštovani!

Zaradi pandemije »korona virusa« v Sloveniji se vsi dogodki iz programa aktivnosti Čebelarskega društva Krka in Zagradec za leto 2020 do nadaljnega prekinjajo oz. ne izvajajo.

Odpovedani oz. prekinjeni so naslednji planirani dogodki in aktivnosti:

  • Čebelarski krožek na PŠ Krka in PŠ Zagradec
  • Tekmovanje mladih čebelarjev v Zagorju ob Savi
  • Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev v Stični
  • Tematska čebelarska ulica na Sokolski v Ivančni Gorici
  • Predvidene delovne akcije na medovitem vrtu in Čukovini
  • Vsa predvidena predavanja ČZS po čebelarskih društvih

Obvestila o novostih vam redno pošiljamo tudi po mailu:

  • ČZS izvaja predavanja preko interneta, kamor se lahko prijavite.
  • ČZS zbira sredstva za nabavo zaščitnih sredstev
  • Poteka akcija poslikave panjskih končnic
  • Novosti pri prevozih na pašo

Spremembe glede nadaljevanja planiranih aktivnostih bomo objavili na naši spletni strani, e-pošti in SMS.

Ostanimo doma, skupaj zmoremo več, ostanite zdravi.

Lep čebelarski pozdrav, »naj medi«.

Predsednik ČD Krka in Zagradec

Marjan Volaj

Sejem Alpe – Adria

Občina Ivančna Gorica se je tudi letos predstavljala na osrednjem slovenskem turističnem sejmu Natour Alpe-Adria, ki  je potekalo od srede, 29. januarja do sobote 1. februarja, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Na stojnici so se predstavljala številna turistična društva iz občine Ivančna Gorica, ki so k sodelovanju povabila tudi druga društva.

Na povabilo TD Zagradec se je  dne 29.1. s svojim čebelarstvom in izdelki predstavil naš član Henrik Zaletelj. Na povabilo TD Krke pa sem dne 31.1. in 1.2.2020 predstavljal naše društvo in naš čebelarski krožek. Prospekti društva so hitro kopneli, tako kot dobri medenjaki. Vzpostavili smo kar nekaj zanimivih kontaktov, ki bodo pripomogli k naši prepoznavnosti in obogatili tudi našo dejavnost.

Marjan Volaj

Stojnica na sejmu

Imeli smo občni zbor društva

ČEBELARSKO DRUŠTVO KRKA IN ZAGRADEC V LETU 2019

je predstavilo svoje delovanje na občnem zboru dne 11.1. 2020.

V tem letu je bilo v društvo včlanjenih 56 članov s povprečno starostjo 55 let. Imeli smo 1055 čebeljih družin to je povprečno 18 družin na čebelarja.

Na zboru so bile poudarjene glavne aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2019.

Poročila o delovanju društva so podali predsednik društva, tajnik, blagajnik, inventurna komisija, komisija za pašni red, nadzorni odbor, komisija za izobraževanje, gospodar učnega čebelnjaka in mentor čebelarskega krožka.

Glavni poudarki so bili, da smo poslovali zakonito,  pozitivno, neprofitno a kljub temu ustvarili kar nekaj premoženja, organizirali več izobraževanj za čebelarje, poskrbeli za nadaljevanje čebelarskega krožka ter se kolikor je bilo mogoče udejstvovali na državnih in lokalnih ravneh.

Eno najpomembnejših je pridobitev statusa  nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu  na področju kmetijstva. Status nam je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št. 215-118/2019/4-VN z dne 7.6.2019. V tem smislu je v nadaljevanju občnega zbora sledila tudi dopolnitev obstoječih Pravil delovanja društva. Status omogoča društvu sodelovati pri javnih razpisih in pri zbiranju 0,5% dohodnine podpornikov čebelarstva. Za leto 2020 to že načrtujemo.

Člani društva smo aktivno sodelovali pri celi vrsti prireditev, od 140. obletnice dokončnega priznanja kranjske čebele in njenega vpisa v sistematiko. Proslava je potekala na pobudo Čebelarske zveze v organizaciji Občine Ivančna Gorica, OŠ Stična in sodelovanju čebelarskega društva Stična in našega društva. Na pobudo ČD Stična je bila 23.3.2019 prvič organizirana »Tematska čebelarska tržnica« v Ivančni Gorici na Sokolski ulici, kjer je sodelovalo tudi naše društvo. Poleg običajnih prodajalcev na sobotnih tržnicah smo čebelarji pripravili predstavitev društev, svojih izdelkov in delovanje krožkov. Pripravili in opremili smo 3 stojnice ter delovno mizo za čebelarsko delavnico. Krožkarji so s pomočjo mentorice vodile tudi delavnico za najmlajše obiskovalce sejma, kjer so mali obiskovalci  barvali pobarvanke. Kot vsako leto smo se čebelarji Čebelarskega društva Krka in Zagradec udeležili medenega zajtrka ter obiskali otroke in šolarje v Muljavi, Krki in Zagradcu. Dne 20. aprila smo pripravili »Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev«. Predstavitev društva smo pripravili v Čukovini, kjer domujemo krška društva v neposredni soseščini  podružnične šole na Krki ter našega učnega čebelnjaka. Sodelovali smo pri projektu donacije Fundacije Zaokroži in Doniraj. Na pobudo Občine in ČZS smo v društvu podprli in sodelovali v dobrodelnem projektu pridobitve sredstev za izgradnjo čebelnjaka v Ambrusu. Zbrano je bilo preko 1.300euro. Sodelovali smo na Ivankinem sejmu, na Jurčičevem pohodu, na festivalu pekarne Mišmaš, na oratoriju na Pristavi ter drugih dogodkih v organizaciji ČZS, Regijske čebelarske zveze ter drugih organizacij.                                                                           Udeležili smo se vsakoletnega vseslovenskega srečanja čebelarjev na Ravnah. Dolenjski čebelarji smo se dobili na Lanšprežu, kjer je pred več kot sto leti poučeval čebelarstvo pater Peter Pavel Glavar. Udeležili smo se tudi praznovanja 110 letnice ČD Velike Lašče, Ambroževe maše v Stični, ter drugih dogodkih.

Internetna stran društva se redno dopolnjuje, kjer objavljamo naše aktivnosti in druge informacije s področja čebelarstva. Naše delovanje predstavljamo tudi v občinskem glasilu.

Eno pomembnejših opravil občnega zbora društva je bila dopolnitev »Pravil delovanja društva«, ki je veljalo še od leta 1997. Potrebno ga je bilo dopolniti v skladu s spremembami v zadnjih letih in glede na nov status, ki ga je pridobilo društvo.

Leto 2019 pa za čebelarjenje ni bilo ugodno saj je pridelek dosegal komaj tretjino povprečnih let. Čebele nam zelo hitro pokažejo, da je narava neusmiljena. Žal temu največ pripomoremo sami.

V lanskem letu smo izgubili dolgoletnega aktivnega člana, poslovili smo se od Jožeta Zajca iz Korinja. Na občnem zboru pa so se nam pridružili in v društvo včlanili trije čebelarji.         Delovanje čebelarskega krožka je predstavil predsednik društva in mentor krožka.

V okviru osnovne šole Stična, PŠ Krka že šesto leto deluje čebelarski krožek. To leto je bilo še posebej prelomno. Krožek v šoli na Krki je zapustilo kar nekaj petošolcev, ki so nadaljevali šolanje na šoli v Zagradcu. Somentorica krožka, učiteljica Mateja je predlagala, da krožek nadaljujejo, kar je večina krožkarjev z veseljem sprejela. Letošnje šolsko leto prvič vodimo čebelarski krožek na PŠ Krka in PŠ Zagradec. Poleg krožkarjev, ki so že do sedaj obiskovali krožek se nam je v obeh šolah pridružilo še nekaj novincev, tako nas je skupaj preko trideset. Novincem so delovanje krožka predstavili naši najboljši krožkarji, ki so v lanskem letu dosegli izreden uspeh na tekmovanju mladih krožkarjev. Čebelarska zveza Slovenije vsako leto organizira to tekmovanje. Letos so 42. srečanje in tekmovanje organizirali Beltinško čebelarsko društvo, osnovna šola in občina Beltinci. Tekmovanje je potekalo v soboto 25. maja 2019 na osnovni šoli, udeleženo je bilo preko 700 krožkarjev. Tekmovanja so se prvič udeležili tudi naši krožkarji iz OŠ Stična PŠ Krka in PŠ Zagradec. Na tekmovanje so odšli štirje, ki so bili najbolje pripravljeni: v prvi ekipi Lana Plut 4. raz, Ana Tekavec 5. raz, v drugi ekipi pa Neža Zajc 4. raz in Tilen Ogrinc 5. raz. Glede na to, da smo bili prvič na takšnem tekmovanju smo bili izredno zadovoljni in ponosni na uspeh, saj smo dosegli zlato in srebrno priznanje. S krožkarji smo obiskali tudi Celjski sejem. Pobudo o obisku sta nam čebelarjem posredovali učiteljici Ana in Mateja iz OŠ Stična. Obe sta somentorici čebelarskih krožkov, ki potekajo na PŠ Krka, Zagradec in Višnja gora. Cilj je bil, da krožkarji spoznajo vso širino čebelarske dejavnosti in občutijo sejemski utrip, ki spremlja čebelarsko zgodbo. Idejo smo z veseljem podprli čebelarji obeh čebelarskih društev.

Del učenja krožkarjev poteka v učilnicah, del pa v učnem čebelnjaku, kjer krožkarji, spoznavajo življenje, delo in skrivnosti čebel. Učni čebelnjak je obiskalo tudi več staršev krožkarjev, več razredov iz drugih OŠ, ter vrsta posameznikov podpornikov čebelarstva in posameznih izletnikov. Ob čebelnjaku je medoviti vrt, ki je bogat z preko 50 medovitih rastlin, delno enoletnic, večina je trajnic, kar je potrebno redno vzdrževati. Na vrtu je tudi več sadnega drevja jablan, hrušk, več lip, med njimi tudi županova lipa, več lesk in drugega medovitega grmičevja ter travniškega cvetja.

Na zboru je bil predstavljen tudi plan aktivnosti za leto 2020, kjer smo poudarili naslednje prioritete:

Sodelovanje pri projektih kot so »Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev« v Stični, »Tekmovanje mladih čebelarjev« v Zagorju ob Savi, pri projektu postavitve »Doma kranjske čebele« v Višnji gori ter v projektu »Štartaj kot čebelar«

Že sedmo leto bomo nadaljevali z čebelarskim krožkom. Zagotavljali bomo delovanje učnega čebelnjaka, vzdrževali medoviti vrt, organizirali bomo strokovno ekskurzijo, vzdrževali internetno stran, ter sodelovali  na prireditvah v okviru Občine Ivančna Gorica, čebelarskih združenj in drugih.

Letošnje leto je bilo za naše društvo tudi volilno. Občni zbor društva je na predlog kandidacijske komisije potrdil in izvolil nove organe društva ter potrdil člane komisij.

Imamo novega podpredsednika, tajnika ter razširjen upravni odbor društva.

Članom smo za večletno sodelovanje podelili tudi več priznanj.

Ob vseh teh aktivnostih pa so seveda največja skrb naše čebele, njihovo zdravje ter preživetje v vedno težjih razmerah.

Občni zbor smo zaključili z druženjem in pogovorih o našem nadaljnem sodelovanju.

Marjan Volaj

VABLJENI NA PRAZNOVANJE OB 140. OBLETNICI POIMENOVANJA KRANJSKE ČEBELE

Drage čebelarke, dragi čebelarji!

Leta 1879 je doc. za čebelarstvo dr. August Pollman, Kmetijska akademija v Poppelsdorfu, zbral in objavil opise kranjske čebele, ki so jih napisale takratne čebelarske avtoritete, med njimi tudi Emil Rothschütz iz Podsmreke pri Višnji Gori, ki mu je posredoval pisma z opisi in genskim materialom kranjske čebele.

S tem je bila kranjska čebela kot avtohtona populacija (podvrsta) tudi dokončno priznana in je našla svoje mesto v sistematiki medonosnih čebel, kar potrjuje tudi njeno sedanje znanstveno poimenovanje: »Apis mellifera carnica, Pollman 1879«.

Danes slovenski čebelarji čebelarimo le s kranjsko čebelo. Dovolite, da vas ob tej priložnosti povabimo na slovesnost ob obeležitvi tega dogodka.

 Proslava bo potekala v petek, 15. novembra 2019, ob 10.00 v Osnovni šoli Stična

(Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica).

Uradno vabilo na dogodek še sledi. Ker pa si želimo, da se nas ob tej priložnosti v          Ivančni Gorici zbere čim več, obvestite vaše člane o praznovanju že zdaj.

       Prav tako vas zaradi lažjega načrtovanja prosimo, da nam  do 8. novembra 2019  

       sporočite, koliko članov iz vašega društva in praporščak se bo udeležilo dogodka.

                         Svojo udeležbo potrdite na naslov marjan.volaj@gmail.com.

Zbor praporščakov bo 9.45 pred OŠ Stična.

Naj medi!

Čebelarji ČD Krka in Zagradec ter ČD Stična

Pomagali smo tudi Zajc Jožetu iz Korinja

20. oktobra sva z Andrejem Kambičem 4 ure reševala družine čebel našega člana Zajca iz Korinja. Hudo je zbolel in je že od maja v kliničnem centru.
Sin Blaž me je obvestil, da že od takrat ni nihče skrbel za 15 družin.

Najprej sva izvlekla preko 70 zelo polnih satov medu, nato jih kapljično zdravila z oksalno kislino ter očistila vse panje.

Upam, da bo Zajcu ta naš prispevek pomagal k hitrejšemu okrevanju.

Marjan Volaj

Anton in Vesna iz Ambrusa bosta kmalu imela svoj prvi čebelnjak

Zaokroži in doniraj, je prva dobrodelna fundacija za tiste, ki jih običajne oblike pomoči prezrejo. V 10. dobrodelni akciji so se sredstva zbirala za nakup novega čebelnjaka. Vrednostni bon v višini 1.320,03 EUR je predstavnik Fundacije pred dnevi v Ivančni Gorici izročil Čebelarskemu društvu Krka in Zagradec.

Skupaj s čebelarskim društvom, Občino Ivančna Gorica, predsednikom Čebelarske zveze Slovenije, Boštjanom Nočem in ostalimi posamezniki jim bo uspelo, da bodo postavili nov čebelnjak. Postavljen bo v Ambrusu pri Antonu in sedemletni hčerki Vesni, ki sta nepričakovano izgubila preminulo ženo in mati Polono Hrovat. S tem bomo družini pomagali do nove poti.

Predsednik ČD Krka in Zagradec Marjan Volaj ter ostali člani so skozi celo poletje učili Antona Hrovata veščin dobrega in uspešnega čebelarjenja. Dobrodelni projekt je podprl tudi župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pa je že spomladi podaril dve čebelji družini, da so lahko pričeli z učenjem.

Skupaj z vami nam je uspelo, da smo z nesebičnostjo in pripravljenostjo pomagali drugim ter omogočili nekaj, kar lahko nekomu pomeni veliko. Hvala vam.

Vir: Občina Ivančna Gorica

Izreden uspeh mladih krških čebelarjev

Čebelarska zveza Slovenije vsako leto organizira tekmovanje mladih čebelarjev, udeležencev čebelarskih krožkov. Letos so 42. srečanje in tekmovanje organizirali Beltinško Čebelarsko društvo, Osnovna šola in občina Beltinci.

Bilo je še posebej svečano, ker je v tem letu 100-letnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tekmovanje je potekalo v soboto 25. maja 2019 na Osnovni šoli Beltinci.
Letošnjega tekmovanja se je udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz vse Slovenije, ki v šolskem letu 2018/2019 obiskujejo čebelarske krožke. Tekmovanje poteka na treh težavnostnih oz. starostnih stopnjah, od 1. in 2. triade osnovnih šol do srednješolcev. Tekmovalci pa lahko glede na rezultat prejmejo zlato, srebrno, bronasto priznanje ali potrdilo o udeležbi.
Tekmovalci morajo pokazati znanje o: biologiji in življenju čebel, čebelarskem orodju, opremi in čebelarjevih opravilih, medovitih rastlinah, pomenu opraševanja, čebeljih pridelkih, zgodovini čebelarstva, analizi mikroskopskih posnetkov, čebeljih boleznih ter zaščitah geografskega poimenovanja medu priznanih na evropskem nivoju, kot so slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, kočevski gozdni med in kraški med z zaščito geografskega porekla.
Namen tekmovanja je primerjanje znanja med učenci na področju čebelarstva, spodbujanje druženja mladih čebelarjev Slovenije, vzgoja ljubezni do čebel, varovanja okolja in spoznavanja medsebojne odvisnosti čebela-narava-človek, popularizacija, širjenje in poglabljanje znanja iz čebelarstva in življenja čebel, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za čebelarstvo ter izbira ekipe za udeležbo na mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev.

Tekmovanja so se prvič udeležili tudi naši krožkarji iz OŠ Stična PŠ Krka in PŠ Zagradec, kjer že peto leto poteka čebelarski krožek. V krožku, ki ga vodi čebelarsko društvo Krka in Zagradec smo se na to tekmovanje poleg rednih krožkov v ponedeljkih, zadnje tri mesece pospešeno pripravljali dvakrat na teden po eno uro.

Za to tekmovanje sem izbral štiri krožkarje, ki so bili najbolje pripravljeni: v prvo ekipo Lano Plut 4. raz, Ano Tekavec 5. raz, v drugo ekipo pa Nežo Zajc 4. raz in Tilna Ogrinca 5. raz.

V Beltince, kamor smo krenili ob 6h zjutraj sva krožkarje odpeljala čebelarja našega društva. Ob 9h smo se že prijavili, pozajtrkovali in ob kulturnem programu prekmurske folklore, nestrpno pričakovali razporeditve tekmovalcev po učilnicah. Ob 10h se je pričelo enourno tekmovanje iz čebelarske tematike zajete v okrog 200 vprašanjih. V tem času smo imeli mentorji posvet z vodstvom ČZS. Predstavljeno je bilo Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev naslednje leto v Ivančni Gorici, priznanju zlati krožkar, oddaji poročil o realizaciji učnega načrta čebelarskega krožka ter možnosti izbirnega predmeta »čebelarstvo«, ki ga je uvedlo že deset šol.

Po tekmovanju so nas domači čebelarji vodili po znamenitostih Beltincev, gradu, čebelarskem domu, ogledali smo si demonstracije lovcev s psi in starodobnih vojaških vozilih. Po ogledu smo se vrnili v šolo na kosilo.

Pričakovanje rezultatov je bilo napeto. Naši tekmovalci so si čas krajšali na stadionu. Ob 14 uri smo se zbrali tekmovalci in mentorji ter nestrpno pričakovali razglasitev. Skupaj je bilo prijavljenih 254 ekip od tega 147 z nižjo stopnjo.

Najprej so bili objavljeni rezultati za nižjo stopnjo:

ZLATO priznanje je prejelo 8 ekip, ki so vse dosegle 29 točk. Med njimi sta bili tudi naša krožkarja LANA PLUT IN ANA TEKAVEC.

SREBRNO priznanje je prejelo  45 ekip s točkami od 26 do 28. Med njimi sta bila tudi naša NEŽA ZAJC IN TILEN OGRINC s 27 točkami.

Bronasto priznanje je prejelo 51 ekip, preostali so prejeli priznanje za sodelovanje.

Glede na to, da smo bili prvič na takšnem tekmovanju smo bili izredno zadovoljni in ponosni na ta uspeh. Krožkarji pa so dobili potrditev, da so se na čebelarskem krožku, ki ga z veseljem obiskujejo, veliko naučili.

Odločeni smo, da se tudi drugo leto udeležimo tekmovanja, ki bo v Zagorju.

Meni pa je bila največja nagrada in veselje prisrčno pismo, ki so mi ga napisali krožkarji še pred razglasitvijo rezultatov.

Marjan Volaj