Dan zemlje

Ivanška tržnica je bila v soboto 23.4.2016 v znamenju »dneva zemlje«.  Sodelovali smo tudi čebelarji obeh čebelarskih društev v naši občini, ČD Stična in ČD Krka in Zagradec, saj smo čebelarji zelo zainteresirani za čisto okolje. Čebelice in seveda čebelarjenje lahko delujejo le v čisti naravi z bujnim in zdravim rastlinjem, ki ga pomagajo opraševati tudi naše čebele. S tem pa zagotavljajo tudi do 80% večjo donosnost določenih vrst sadja in poljščin.

Poleg pridelave čebeljih proizvodov čebelarji v skrbi za okolje sadimo tudi vrsto medovitih rastlin od sadnega drevja do ajde, facelije in raznovrstnega cvetja. Trudimo se širiti zavedanja o pomembnosti čebelarjenja in ohranjanja čistega okolja. Čebelarski krožki, razstave, sejmi in tržnice pa so najlepša priložnost za to.

Čebelarji obeh društev smo na »dan zemlje« za obiskovalce naše tržnice pripravili cel kup promocijskega materiala o življenju čebel, čebeljih proizvodih in njihovih zdravilnih učinkih, o medovitih rastlinah in kulinaričnih posebnostih pri pripravi hrane in pijač z medenimi dodatki. Gonilni sili pri pripravi stojnice sta bili čebelarka Joži Pevec, ki je poskrbela za celo vrsto semen medovitih rastlin donatorjev Semenarne Ljubljana ter čebelarjev obeh društev ter Petra Pevnik Okorn, ki je poskrbela za raznovrstne sadike, ki jih je med prireditvijo sama in s pomočjo malih nadebudnih obiskovalcev tudi zasadila.

Obiskovalci so z veseljem sprejemali vzorce semen cvetja, sončnic, zvončnic, žametovk, ajde, facelije in drugih medovitih rastlin ter na tržnici v lončke posajenih ivanjščic ter z zanimanjem prisluhnili informacijam o koristnosti medovitih rastlin. Še najmanjši cicibani in šolarji so z veseljem stegovali ročice za semeni, ko so zvedeli, da bodo iz njih zrasle rožice za njihove mamice. Očetje in mame pa so posegali po prospektih medenih dobrot, ki posladkajo tudi naše medsebojne odnose.

Na koncu smo čebelarji z veseljem ugotavljali, da naš trud ni bil zaman saj so obiskovalci tržnice zadovoljni in s kakšno koristno informacijo bogatejši odhajali z naše stojnice ter se poslovili z malo širšim čebelarskim pozdravom: »naj cveti, naj medi in naj se cedi«!

dz

9. čebelarski praznik

Čebelarsko društvo Krka in Zagradec je sodelovalo tudi pri organizaciji 9. Slovenskega čebelarskega praznika, ki je potekal v Stični in Višnji gori od 17. do 21. maja 2011.

Ob tej priliki je bila na mestni hiši v Višnji Gori odkrita tudi spominska plošča Emilu Rothschutzu, priznanemu čebelarskemu strokovnjaku, piscu, ki je poimenoval našo avtohtono čebelo »kranjsko sivko«.

cp2 cp

Občina Ivančna Gorica je v letu 2013 prejela priznanje »Čebelam prijazna občina«

Čebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu v sklopu akcije Ohranimo čebele ozaveščata ljudi o pomenu čebel za naše okolje in življenje. Tako že vrsto let zapovrstjo razpisujeta natečaj za Čebelam najbolj prijazno občino in Čebelam najbolj prijazno podjetje saj menita, da ravno lokalne skupnosti preko različnih aktivnosti lahko prispevajo k še večjemu ozaveščanju svojih občanov o pomenu čebel. Na pobudo domačih čebelarjev se je na  natečaj za Čebelam najbolj prijazno občino uspešno prijavila tudi Občina Ivančna Gorica.

 Na razpis se je prijavilo 17 občin in 5 slovenskih podjetij, ki so se potegovali za naziv Čebelam prijazne občine in podjetja v letu 2013. Izmed vseh prispelih vlog je strokovna komisija nominirala tri občine in tri podjetja, ki so bili pri svojem delu na področju ohranjanja okolja in čebel v letu 2013 najbolj učinkoviti. Med nominirane tri občine je bila uvrščena tudi Ivančna Gorica. Kot je dejala strokovna komisija, so pri samem izboru treh najboljših imeli težko delo, saj so občine zelo aktivne na tem področju.

Razglasitev dokončnih rezultatov in podelitev priznanj je potekala dne, 6. decembra 2013, na Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici, v okviru tradicionalnega posveta ob Dnevu čebelarskega turizma. Prvo mesto je dosegla Občina Šentjur, drugo pa Občina Radovljica. Občina Ivančna Gorica je zasedla odlično tretje mesto in si tako pridobila naziv Čebelam prijazna občina.

Priznanje je prevzel župan Dušan Strnad, poleg njega pa so se prireditve udeležili tudi predstavniki obeh čebelarskih društev iz občine, ČD Stična in ČD Krka-Zagradec.

oigcpo

Otvoritev učnega čebelnjaka ČD Krka in Zagradec

Čebelarska dejavnost  je na prostorih sedanje občine Ivančna Gorica stara že stoletja, od najbolj znanih naj omenim le čebelarjenje v samostanu Stična, čebelarjenje barona Rotschitza, ki je v letu 1874 ustanavljal prvo čebelarsko šolo na Slovenskem v gradu Podsmreka in ne nazadnje je bilo l. 1907 na binkoštno nedeljo  ustanovljeno tudi naše ČD Krka na domačiji Magovac.

Na občinski praznik občine Ivančna Gorica dne 29. maja 2015 je župan Dušan Strnad v sklopu občinskega praznovanja otvoril učni čebelnjak. Slavnostna prireditev je potekala na Krki ob osnovni šoli, kjer je v neposredni soseščini na Čukovini tudi postavljen čebelnjak, kjer smo krška društva: turistično, kulturno, jamarsko, kajakaško in čebelarsko s pomočjo občine Ivančna Gorica postavili svoj center, kjer imamo svoje prostore in stalno razstavo ter načrtujemo tudi delovanje turistično informacijske pisarne. Otvoritve so se udeležili predstavniki ČZS, RČZ PPG in sosednjih čebelarskih društev ter seveda prijatelji in podporniki čebelarstva in ohranjanja čiste narave.

Župnik Burger Marko pa je blagoslovil učni čebelnjak, da bo še dolgo uspešno deloval.

Čebelnjak je postavljen na travniku za objektom v neposredni bližini šole v velikosti 4x4m. V notranjosti je pregrajen s stekleno steno, da so obiskovalci varni pri ogledu čebelnjaka.

V čebelnjaku je 16 AŽ panjev, načrtujemo pa še nekaj nakladnih panjev ter opazovalni panj. Posebnost čebelnjaka so poslikave panjev, ki so delo naših malih krožkarjev pod mentorstvom slikarja Franceta Slane.